Amnesty Book Group (Grupp 104)

Vi träffas en gång i månaden året runt och engagerar oss i tryckfrihetsfall, s.k. "bannade böcker". Under sommarhalvåret arbetar vi mest med boklotteriet. Vi kontaktar förlag och utställare för att äska bokvinster, vi planerar och bygger montern, samt leder arbetet med lottförsäljningen på plats.

Som arrangör av boklotteriet får du fritt inträde till bokmässan, samt seminariebiljetter, m.m.