Inriktning

Azam Farmonov

Sedan 2008 arbetar vi med ett aktionsfall i Uzbekistan som som från början handlade om två människorättsförsvarare, Azam Farmonov och Alisher Karamatov. Alisher frigavs den 12 april 2012, troligtvis på grund av hans dåliga hälsa. Detta är naturligtvis mycket glädjande, men hans sjukdom gör oss oroliga. Azam sitter fortfarande fängslad och vi fortsätter därför att bevaka hans situation och försöka påverka de Uzbekiska myndigheterna för att få honom fri.

Du kan läsa mer om Uzbekistan på Amnestygrupp 338:s sida uzbekistan.nu.

Azam och Alisher är medlemmar i människorättsorganisationen Human Rights Society of Uzbekistan (HRSU). Azam var ledare för den regionala avdelningen av HRSU i Sirdaria-provinsen. Azam är dessutom svärson till Talib Yakubov som då var ordförande för HRSU. Talib Yakubov tvingades lämna Uzbekistan i augusti 2006 på grund av upprepade dödshot och han lever numera i Frankrike. Alisher var ledare för den regionala avdelningen för HRSU i Mirzaabad-provinsen.

Azam och Alisher anhölls 29 april 2006 när de hjälpte ett antal bönder som hade anklagat lokala tjänstemän för tjänstefel, utpressning och korruption. Efter att de hade börjat undersöka böndernas klagomål och konfronterat tjänstemännen blev de utsatta för påtryckningar, inklusive fysiska hot, om att dra tillbaka anklagelserna. När så inte skedde beskylldes istället Azam och Alisher för att ha tvingat bönderna att framföra anklagelserna.

Den första veckan i häkte hölls de utan att någon informerades om var de befann sig och de uppger att det blev slagna och torterade, bland annat genom att de tvingades ta på sig gasmasker till vilka luftinförseln sedan stängdes av. De uppger även att de blev slagna med batonger på ben och hälar för att få dem att skriva på bekännelser.

Talib Yakubov registrerades som deras juridiska ombud, men bara fyra dagar efter han fått börja se på dokumentationen kring målet förväntades han presentera försvaret. Han bad om att få mer tid för att sätta sig in i det, men fick inte tillåtelse till det. Därför dömdes Azam och Alisher för utpressning 15 juni 2006, utan tillräcklig tid att framföra ett försvar. De dömdes till nio års fängelse var och placerades därefter i olika fängelser.

Azam har berättat att han under de första åren i fängelse blev torterad, slagen och förödmjukad av fängelsevakterna. Han har även periodvis suttit i isoleringscell. Vid ett av dessa tillfällen blev han varje dag slagen med en klubba på fötterna och ryggen. Till följd av detta kunde han inte gå på 10 dagar. Under två dagar blev han fastsatt med handbojor vid ett element och slagen tills han förlorade medvetandet. Hans släktingar tror att han blev slagen för att tvinga honom att sluta med sitt människorättsarbete och skilja sig från sin fru eftersom hon är Talib Yakubovs dotter.

2008 firade Uzbekistan 60-årsjubileet av FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna och under detta år blev förhållandena i landets fängelser bättre. Enligt Azams fru torterades han inte under den tiden, han placerades inte i straffceller och gick upp i vikt då han fick bättre mat. Detta skulle dock inte hålla i sig. I januari 2010 förflyttades Azam hastigt från ett fängelse till ett annat strax innan Röda korset skulle besöka det fängelse där han satt.

Alisher förlorade närmare halva sin vikt under fängelsetiden och utsattes för tortyr och förödmjukelse. Han rapporterade även att de sanitära förhållandena i fängelset var mycket dåliga. Alisher drabbades av tuberkulos redan 2008. Till en början fick han behandling, men hans hälsa förbättrades inte och senare kom rapporter om att han inte hade tillgång till sjukvård. Alisher var sjuk under så lång tid att han enligt Uzbekisk lag skulle ha släppts långt tidigare än vad som skedde.

Azam skulle ha blivit frigiven i Maj 2015 men straffet blev förlängt med fem år för att ha "brutit mot fängelseregler". Det finns ingen nedskriven lista över fängelseregler och appliceringen av dem är ofta slumpmässigt och politiskt motiverat.