Grupp 175, Göteborg

Grupp 175 arbetar främst med mänskliga rättigheter i Kina. Vi är dels en ”vanlig” Amnestygrupp, dels samordningsgrupp för Kina i svenska sektionen. Vi har haft aktionsfall från Kina och skriver kontinuerligt bl.a. Urgent Actions. Vi har anordnat seminarier, panelsamtal, utställningar och utåtriktade aktioner m.m. Vi förser myndigheter och företag med information om mänskliga rättigheter i Kina. Till stöd för grupperna och andra aktivister och intresserade ger vi ut informationsbladet ”Kinapuffen” regelbundet. Vi följer utvecklingen i Kina kontinuerligt och har kontakt med Amnestys nationella och internationella organ. Gruppmöten hålls ungefär en gång i månaden.

Kinapuffen utkommer med 7-9 nr per år och innehåller information till grupperna, Kinanyheter, brevförslag till Urgent Actions m.m.

Kontakta oss

Gruppsekreterare är Peter Nässén

Telefon 0731410177

E-post amnestygrupp175@gmail.com
peter.n@ownit.nu

Följ oss också på facebook