Landprogram Kina

Landprogrammen samordnas av en samordningsgrupp som regelbundet gör utskick till grupper och medlemmar på landprogrammets kontaktlista med bland annat: information om landet, pressmeddelanden, rapporter och annat material från det internationella sekretariatet, blixtaktioner och annat aktionsmaterial. Samordningsgruppen fungerar även som en allmän kunskapsresurs för hela sektionen.