Vernissage Tiananmen

Konst för yttrandefrihet och demokrati#

Den 18 april 1989 samlades studenter på Himmelska Fridens Torg i Beijing,Kina. En fredlig studentrörelse som snart samlade 200 000 studenter och där arbetare anslöt sig så småningom.Regimen försökte på olika sätt skrämma bort studenterna och arbetarna och deras längtan efter en demokratisk ordning, utan att lyckas. Den 4 juni satte regimen in militär med tungt pansar mot de obeväpnade människorna i demokratirörelsen och krossade vad man kallade "statens fiender" och "kontrarevolutionärer". Tusentals människor tros ha dödats, torterats och fängslats i detta besinningslösa raseri. I Sverige och många andra länder kan vi skriva, dikta, måla, skulptera, starta föreningar, uttrycka åsikter, publicera tidningar och älska den vi vill utan repressalier från myndigheter. Det är ett privilegium vi har utan att, i många fall, vara medvetna om det. Genom denna vernissage ville vi hedra de mänskliga rättigheterna och minnas offren på Himmelska Fridens Torg.
Utställningen bestod av ett tjugotal verk av olika konstnärer. Några av verken var också gjorda av gruppens medlemmar. Förutom de konstnärliga verken fanns det också information om händelserna på Himmelska Fridens Torg 1989. Det fanns möjlighet att vädja för Yang Tongyan som är gruppens fall. Det fanns vykort att skriva under. Totalt fick vi ca 30 underskrivna vykort.