Grupp 175, Göteborg

Grupp 175 arbetar med mänskliga rättigheter i Kina. Vi har anordnat seminarier, panelsamtal, utställningar, en kulturkväll samt deltagit i kampanjer och skrivit insändare på temat mänskliga rättigheter i Kina. Gruppen har också två aktionsfall, den kinesiske journalisten och poeten Shi Tao och den kinesiske frilansskribenten Yang Tongyan. Shi Tao frigavs den 23 augusti 2013 men Yang Tongyan sitter fortfarande fängslad i Kina.

Grupp 175 har funnits sedan 2007 och har nio medlemmar varav sju är aktiva. Gruppen har en jämn könsfördelning och är i åldrarna från drygt 20 till drygt 60. Vi träffas ungefär en gång i månaden, oftast på amnestykontoret. Vi försöker planera en till två utåtriktade aktioner per år samt ägnar oss regelbundet åt brevskrivning för våra aktionsfall.

Grupp 175 ingår nu, fr.o.m. 2014, även i Landprogrammet för Kina. Landprogrammen samordnas av en samordningsgrupp som regelbundet gör utskick till grupper och medlemmar på landprogrammets kontaktlista med bland annat: information om landet, pressmeddelanden, rapporter och annat material från det internationella sekretariatet, blixtaktioner och annat aktionsmaterial. Samordningsgruppen fungerar även som en allmän kunskapsresurs för hela sektionen.