Hälso- och sjukvårdsgruppen Göteborg

Vi är en aktivistgrupp som bildades hösten 2012. I nuläget har vi fem aktiva medlemmar som alla har intresse för att arbeta med frågor som rör rätten till hälsa och sjukvård. Vi består dels av yrkesverksamma inom hälsa- och sjukvård, och dels av studenter inom folkhälsovetenskap, sjukvård och sociologi.

Läs mer »

Fokus

Vi arbetar med mänskliga rättigheter inom hälso- och sjukvårdsområdet. Det kan till exempel röra sig om diskriminering inom vård och hälsa eller i tillgången till sjukvård. Sedan starten har vi arbetat aktivt med frågor som rör mödravård och reproduktiv hälsa. Inom kampanjen Min kropp Mina rättigheter fortsätter vi arbetet på detta tema genom att engagera oss mot det totala abortförbudet i bland annat El Salvador.

Kontakta oss

Har du frågor till oss eller vill du engagera dig i vår grupp? Kontakta oss på mail:

hsv.gbg.amnesty@gmail.com

Nyheter

Samarbete med Världskulturmuséet! »
9 mars 2015 16:09

Vi kommer under våren 2015 ha tre stycken after work-kvällar kl. 18 på Världskulturmuseet med fokus på hbtq och normer.

11/3 Visste du att du som transperson i Norge måste steriliseras för att få sin rätta könsidentitet juridiskt erkänd? Tillsammans med Världskulturmuséet välkomnar Amnestys HBTQ-grupp och Hälso- och sjukvårdsgrupp till en After Work med tema transpersoners rättigheter. Kvällens huvudperson är John Jeanette Solstad Remö, transaktivist och chef för norska Human Rights Alliance. Under de senaste åren har hon uppmärksammats i sin kamp för att få sin könsidentitet juridiskt ändrad utan att tvingas genomgå medicinska ingrepp.

8/4 Hur ser situationen ut för HBTQ-flyktingar idag? Tillsammans med Världskulturmuséet välkomnar Amnestys HBTQ-grupp och Hälso- och sjukvårdsgrupp till en After Work med samtal och diskussion kring möjligheter och rättigheter för HBTQ-personer inom flykting-och migrationspolitiken. Medverkar gör bland annat RFSL Göteborg, Ingen Människa är Illegals hbtq-grupp och Madeleine Seidlitz som kommer att ge en överblick över situationen i världen och ankomst- och asylprocessen i Sverige.

29/4 Vilket bemötande kan du förvänta dig i vården? Tillsammans med Världskulturmuséet välkomnar Amnestys HBTQ-grupp och Hälso- och sjukvårdsgrupp till en After Work med samtal kring hälso-och sjukvården ur ett normkritiskt perspektiv. Utgångspunkten är HBTQ-kunskap, kännedom om HBTQ-personers hälsosituation och rättigheter, samt en ökad medvetenhet om heteronormativitet.

Möte för nya medlemmar! »
5 februari 2015 18:41

23/2 2015, Möte för nya medlemmar kl. 18.00, Chalmers Tvärgata 8, Amnesty Göteborgs Huvudkontor

Alla nyheter »