Hälso- och sjukvårdsgruppen Göteborg

Hälso- och sjukvårdsgruppens gruppsekreterare heter Maria och är sjuksköterska. Resterande gruppmedlemmar är Hans-Erik, psykolog, Ulla som arbetar som läkare och även är gruppens kassör, Ingrid, terapeut, och Lisa, även hon sjuksköterska. Vi söker alltid nya medlemmar och det enda kravet är att du har intresse för hälso- och sjukvårdsfrågor inom MR-fältet. Vi är en sektionsgrupp och vi arbetar främst med utåtriktade aktiviteter men också med brevskrivning. Gruppen söker årligen ekonomiskt bidrag från sektionen. Våra möten äger rum ungefär varannan vecka på Amnestykontoret i Göteborg. Förutom att planera inför kommande aktiviteter och event fikar vi tillsammans samt diskuterar och fördjupar vår förståelse för de frågor vi arbetar med.