Grupp 80 i Göteborg

Grupp 80 är en av Göteborgs äldsta grupper och har varit aktiv sedan 1970-talet.

Vi är i skrivande stund (2019) 8 aktiva medlemmar, som har varit med i gruppen från 6 månader till 25 år. Nya medlemmar är ett fantastiskt energitillskott och vi är glada att grupp 133 anslutit sig till grupp 80 under hösten 2018. Våra medlemmar värvas vanligtvis vid medlemsvärvartillfällen som distriktet anordnat men även vänner och bekanta har anslutit sig. Letar ni medlemmar? Vårt tips är att vara väldigt tydliga med hur ni arbetar och vilken typ av arbete som bedrivs.

Gruppen har utvecklats i takt med Amnestys utökande åtagande, men vi är i grund och botten en grupp som jobbar med lobbyverksamhet och brevskrivning. Genom åren har vi arbetat med samvetsfångar i många länder. Tillsammans med arbetet för våra fångar försöker vi lära oss och andra mer om situationen i det land våra fångar befinner sig i. Flera gånger har vi arrangerat föreläsningar, inte bara med gruppen utan även tillsammans med andra arrangörer. Vi är dessutom engagerade i avskaffandet av dödsstraffet, och det är många makthavare som har hört ifrån oss. Flera gånger har vi till vår förvåning fått svar från delstatsguvernörer i USA.

Amnesty-hälsningar från Grupp 80

(Varav några av medlemmarna syns på bilden ovan)

Läs mer »

Nyheter

Tortyrkampanjen »
21 maj 2015 11:28

När vi arbetar med externa aktiviteter är det oftast i samband med Amnestys kampanjer. Just nu jobbar vi med tortyrkampanjen och letar möjligheter för att få ut budskapet till en bredare publik. Tanken är att sätta ihop en utställning av det material som sekretariatet har tagit fram.

Alla nyheter »