hbtq-gruppen!

Inom Amnesty International i Sverige finns det flera aktivistgrupper som inriktar sig på HBTQ-frågor runt om i världen, liksom med HBTQ-relaterade asyl- och flyktingfrågor i Sverige. Vi arbetar genom föreläsningar och seminarier, brevskrivning, utställningar och lobbying. Amnestys HBTQ-grupp Göteborg deltar aktivt i bl a HBTQ-festivalen (West Pride), Transgender Day of Remembrance och andra viktiga evenemang. Vi håller även föreläsningar, seminarier och kampanjer.

Är du intresserad av att engagera dig i gruppen? Skicka ett mejl till oss så får du mer information.

Within Amnesty International Sweden, there are several activist groups that focus on LGBTQ issues around the world, as well as LGBTQ related asylum and refugee issues in Sweden. Our work involves lectures and seminars, letter writing, exhibitions, campaigns and lobbying.

Amnesty's LGBTQ group in Gothenburg actively participate in events such as West Pride, Transgender Day of Remembrance and other important events.

Are you interested in joining the group? Send us an e-mail for more information.