Amnesty i Kalmar-Kronoberg

Distrikt Kalmar-Kronoberg har aktiva grupper i Växjö och Kalmar. Grupperna arbetar med olika frågor som rör mänskliga rättigheter, och det gör vi genom att skriva brev, informera i skolor och att delta i nationella kampanjer bland annat.

Distriktet anordnar gemensamma sammankomster två gånger om året, då vi träffas för att utbyta erfarenheter och få nya perspektiv med inbjudna gäster från när och fjärran.

Kontakt

Johannes Larsson
johannezlarsson@gmail.com

eller
distriktkalmarkronoberg@gmail.com

Vill du bli aktiv?
Amnesty International består av dess medlemmar. Tillsammans kan vi påverka myndigheter som kränker mänskliga rättigheter eller påminna en fängslad samvetsfånge om att han eller hon inte är bortglömd. Vi mäter inte en insats i stort eller litet, allt engagemang bidrar.

Kalmar-Kronoberg spänner över ett stort geografiskt område. Om det inte finns en grupp i din närhet går det att starta en. Ni kanske är några stycken som är intresserade av ett land och vill arbeta med mänskliga rättigheter där. Ni kanske vill veta mer om kvinnors rättigheter runt om i världen, om yttrandefrihet, asylfrågor eller något annat ämnesområde.

Kontakta oss!