Vårt arbete

Rasul Kudaev

Rasul Kudaev, född 1978, var fånge på Guantanamo Bay på Kuba mellan 2002 och 2004 utan åtal eller rättegång. Efter frigivning återvände han till sin hemstad Nalchik i republiken Kabardino Balkaria. Där arresterades han i oktober 2005 tillsammans med 57 andra för påstådd terrorverksamhet. Han har sedan dess suttit i undersökningsfängelse och väntat på rättegång, som hela tiden förhalats och skjutits upp. Rasul har utsatts för tortyr i fängelset. Amnesty har foton, ögonvittnesskildringar och dokument, som stödjer detta.

Rasuls hälsa försämrades under 2008 och 2009,som en följd av otillräcklig läkarvård i kombination med problem efter tortyr och dålig behandling. Han lider av kronisk hepatit, hjärtproblem och en obehandlad skottskada i höften. I december 2009 fick han diagnosen akut magsår och magblödning. I juli 2011 meddelade Rasuls mor, att han sedan en månad satt i straffcell, troligen beroende på hans krav på röntgenundersökning. Han hade då haft hosta och andningsproblem under ett år. Rasul har aldrig fått en oberoende medicinsk undersökning trots upprepade påstötningar. Rasul var under 90-talet ungdomsmästare i brottning i sin region, men har nu svårigheter att röra sig.

Våra ansträngningar koncentreras på brev till olika myndigheter, där vi vädjar om adekvat medicinsk vård och att rättegången äntligen måste komma igång. Vi skickar också brev och kort till Rasul och hans mor.

De senaste uppgifterna talar om att Rasuls fall ska komma upp i början av 2012.

Yodok prison camp

Yodok prison camp är ett av sex fängelseläger i Nordkorea där människor som uppfattas som politiskt oppositionella placeras. Uppskattningsvis finns det 50 000 människor i Yodok prison camp dit män, kvinnor och barn kan sändas utan rättegång eller efter ytterst summariska sådana. I lägret förekommer tortyr och människorna tvingas till straffarbete i upp till tolv timmar under riskfyllda omständigheter. Detta i kombination med dålig mat, usel hygien och undermålig sjukvård gör att många dör. Det är ytterst få som har lyckats fly.

Familjemedlemmar i upp till tre generationer till den som är anklagad för brott kan sändas till Yodok. Det kan röra sig om föräldrar, mor-och farföräldrar, syskon, barn till syskon och kusiner. Detta system kallat ”guilt-by-association” tystar kritiker och kontrollerar befolkningen med fruktan. Familjemedllemmar behöver inte ställas inför rätta eller ens få veta omständigheterna kring anklagelserna. Barn som föds i fängelselägret kommer att leva där hela sitt liv.

Kvinnors rättigheter

Kvinnors rättigheter kränks överallt i världen på många olika sätt. Sexuellt våld i väpnade konflikter är exempel på vad gruppen har arbetat med. I Colombia utsätts civilbefolkningen av allvarliga männisorättskränkningar från alla sidor i konflikten, inte minst kvinnor och barn. Sexuellt våld mot kvinnor kan utgöra krigsbrott eller brott mot mänskligheten men blir inte uppmärksammat på samma sätt som annat våld. När kvinnor söker rättvisa efter att ha utsatts för våldtäkt eller annat konfliktrelaterat sexuellt våld möts de av många hinder. Det råder i princip total straffrihet för dessa brott som begås av alla stridande parter. Genom breskrivning till de colombianska myndigheterna kräver vi att de agerar för att få ett slut på straffriheten kring dessa människorättsbrott.

I Bosnien-Herzegovina utsattes kvinnor för brutala våldtäkter under kriget 1992–1994. Trots att dessa kvinnor är stigmatiserade och marginaliserade fokuserar myndigheterna på krigsveteranerna. De utsatta kvinnorna väntar ännu på upprättelse och rättvisa.

Detta är bara några exempel på hur kvinnors rättigheter kränks. Det går att läsa mycket mer på amnestys sidor om kvinnors rättigheter.