Grupp 119 i Kalmar

Grupp 119 fick sina första fångfall i januari 1972. De kom från Nordirland, Sydjemen och Sovjetunionen. På denna tiden var det viktigt att gruppers tilldelade fall var politiskt balanserade. Under de första 18 åren arbetade gruppen med 20 fångfall där 18 fångar blev fria. En av dessa var Eduard Kritsky från Ukraina, en före detta fiskare som var dömd till tre års fängelse för sovjetförtal. Han ledde under 70-talet strejker i protest mot dåliga förhållanden i fiskeflottan. Eduard försökte också bilda oberoende fackföreningar. Fängelsetiden förlängdes. Gruppen arbetade med fallet i 11 år innan Eduard frigavs. I juni 1991 anlände han till Kalmar och bodde hos gruppen under tre veckor. Det var en stark upplevelse att höra hans berättelser om fängelsetiden och hur mycket breven till fängelset betytt.

Under 2008 skrev vi regelbundet till Bu Dongwei som satt fängslad i Kina. Efter sin frigivning har han berättat lite om sina upplevelser och hur mycket breven som skrevs till honom betydde. Se Bu Dongwei berätta

Gruppen har under åren arbetat med ett antal aktionsfall. Kampanjer har tagit en allt större plats i gruppens arbete. Exempel: Human rights now (1988), Dödsstraffskampanjen (1989), Försvinnandekampanjen och Förtryckt för sin tro (1993), olika länderkampanjer, Flyktingkampanjen (1997), Dödsstraff i USA (1998), Tortyrkampanjen (2000), Kvinnoaktionen (2001), och på senare år de centrala kampanjerna som är väl kända för de flesta.

Information om Amnesty har under alla år varit central i gruppens arbete. Grundskolor, gymnasieskolor, högskolan och numera universitetet i Kalmar har besökts, information för allmänheten på gator och torg och till föreningar och sammanslutningar sker regelbundet.

Gruppen har nu arbetat kontinuerligt i 40 år. Medlemsantalet har varierat. Just nu är vi 9 aktiva gruppmedlemmar. Dessutom har gruppen 30 bidragsgivare som hjälper till ekonomiskt. De får löpande information om gruppens arbete.