BRAVE

Människorättsförsvarare är modiga, de är BRAVE, denna aktion är för dem!

Människorättsförsvararna (MR-försvararna) går i frontlinjen. Det arbete som de gör är helt nödvändigt för att allas våra rättigheter ska respekteras och skyddas. Men de betalar ett högt pris. Runt om i världen ser vi hur MR-försvarare utsätts för smutskastningskampanjer, hot, attacker, rättsliga trakasserier och i vissa fall även mord. Det sker i en tid då kampen för mänskliga rättigheter behövs som mest.

Den 16 december lyfter vi 4 olika människorättsförsvarares fall. Vi står på Växjö stadsbibliotek mellan kl.10 och kl.14 och informerar om fallen och samlar in namnunderskrifter till stöd för dem.

Läs mer om aktionen på amnestybrave.se