Grupp 286 i Kalmar

En stor del av gruppens engagemang rör våra aktionsfall. Grupp 286 är just nu aktiva när det gäller två männoskorättsförsvarare; Azza Soliman (Egypten) samt Narges Mohammadi (Iran). Vi arbetar också för att förbättra situationen för Liu Xia (Kina; maka till nobelpristagaren Liu Xiaobo som avled 2017). Vi deltar regelbundet i Amnestyaktioner tillsammans med grupp 119 i Kalmar.

BRAVE-aktionen på Kalmar statsbibliotek december 2017