Välkommen till landsamordning Israel/OPT

Senast uppdaterad 150111
Israel's use of excessive force in the West Bank
Rapport

Landprogrammet omfattar Israel och de ockuperade områdena Västbanken och Gaza. Förutom staten Israel vänder vi oss även till den Palestinska myndigheten och Hamas defacto regering angående kränkningar av de mänskliga rättigheterna.

Kontakta oss

E-post: israel.lp@mail.amnesty.se
Vi förmedlar aktioner och information till de Amnestygrupper, som arbetar med ett case i området. Andra grupper och enskilda medlemmar kan ansluta sig till landprogrammet och får då samma information.

Vi har för avsikt att lägga ut Urgent Actions med mallbrev på sidan och rapporter som kommer från internationella sekretariatet.

Nyheter

Minskat stöd till tvåstatslösning »
4 februari 2014 18:39

Washington, 140204 (IPS) - Ett ramverk om hur fredsprocessen mellan israeler och palestinier ska slutföras ska presenteras inom kort. Men tjugo år efter Osloavtalet är det allt färre israeler och palestinier som tror att en tvåstatslösning är möjlig. Det är slutsatsen av en undersökning som presenterades i förra veckan

Alla nyheter »

Verksamheten

Verksamheten 2014

1. Aktioner och events som vi jobbat med under året

Årets första besked var att samvetsfången Ahmad Qatamesh frigavs den 27 december 2013. Fallet avslutades i april.

Urgent Action för värnpliktsvägrare Omar Sa’ad som avtjänade totalt sju straff och blev sjuk vid det sjunde tillfället. Två månader senare frigiven för gott. har skickat brev till Amnesty och tackat för all hjälp. Seif Abu Seif frigiven i början av januari, sen har jag inte hört något. Uriel Ferera dömd till 20 dagars fängelse vid tre tillfällen, sen har det varit tyst. för Palestinian human rights defender Murad Shtewi som fängslades den 29 april på nytt för Murad, som dömdes den 3 sept till 9 ½ månads fängelse för demonstrationer mot förbud att färdas på en väg till Nablus för Abdul Razeq Farraj, en palestinier fängslad utan anklagelse, som hungerstrejkar till Israel med anledning av att läkare, patienter och sjukhus attackeras brott mot krigets lagar av både Israel och Hamas om fem palestinska flyktingar i Egypten, som riskerar sändas till Gaza eller Syrien. ang husdemolering som straff för 7 palestiniers dödliga attacker. Nadia Abu Jamal har berövats sina medborgerliga rättigheter i östra Jerusalem och hennes tre barn har berövats sina nationella försäkringar inkl hälsovård som straff för att hennes man deltog i attacken mot synagogan i Jerusalem för den palestinske aktivisten Abdallah Abu Rahma, som riskerar fem års fängelse för sina protester. Han är samvetsfånge.

Aktioner för Beduiner i Negevöknen som hotas av husdemoleringar. I detta fall erhöll jag ett svar, som skickades till sekretariatet. London initierade ett nytt brev, som jag och några till skickat iväg. För Mordechai Vanunu ett flertal gånger inför inbjudan att tala i parlamentet i London. Även här fick jag svar.

Aktioner under Gazakriget till Israel och Hamas och övriga väpnade grupper till USA för att stoppa bränsleleveranser till Israels armé.

2. Eventuella möten/aktiviteter med arbetsgrupper
deltog i distriktsmötet i Växjö i november och informerade i två timmar om Amnestys syn på Israel/Gaza/Palestinakonflikterna Kontakter med två lundagrupper och gemensam planering för en utställning i Lund i januari 2015 Mailkontakter med Olofström och Orust/Tjörn

3. Samarbete med andra samo/specialgrupper
Fick en förfrågan från juristgruppen, men de ville ha mer hjälp än jag kan ge

4. Annat
Två personer visade intresse av att delta i samordningsgruppen. Efter telefonintervjuer rekommenderade jag den ena att ta kontakt med en grupp i stället. Den andra träffade jag personligen och jag föreslog honom att bevaka visst område. Tyvärr ledde det inte någonvart. Ingen av dem hade erfarenhet av Amnesty och det är nog en förutsättning. Förhörde mig om AI jobbar med företags ansvar i Israel och OPT, men så är inte fallet. Utgångspunkten bla kyrkans kampanj för ursprungsmärkning av varor från Västbanken/bosättningar. Artikel om judisk-arabisk skola som bygger på fred. Se även TV-dokumentären ”en farlig idé” av Peter Löfgren. Denna film visar Ängelholmsgruppen den 28 januari 2015 Lämnade material till Gunnar Olofsson efter kontakt på årsmötet. Gunnar hade två motioner.

Verksamheten 2013

Sedan jag tog över i början av juli 2013, har samtliga Urgent Actions med brevförslag distribuerats till samtliga grupper och enskilda som deltar i landsamordningen. Tre UA har riktats till Hamas angående avrättningar och risk för avrättningar. Till Israel (2 tillfällen) ang vräkning/rensning av åtta byar sydost om Hebron, ang husdemolering i Hadidya samt ang MR-advokaten Anas Barghouti. Aktioner för tre värnpliktsvägrare, varav en erhöll slutlig frisedel. En har hunnit få dubbla straff på kort tid. En aktion för Vanunu med hjälp av Olofströmsgruppen inför att hans restriktioner skulle upp i HD den 16 december. Webbaktioner
- vräkningar i Hebron
- Skydda civila i Gaza och Israel
- Palestina skall ansluta sig till ICC
- ang Nabi Saleh och årsdagen av dödsskjutning.
- Ahmad Qatamesh, som 58, 94 och 226 arbetat för, frigavs den 27 december