Minskat stöd till tvåstatslösning

Minskat stöd för tvåstatslösning Mitchell Plitnick*Med bild

Washington, 140204 (IPS) - Ett ramverk om hur fredsprocessen mellan israeler och palestinier ska slutföras ska presenteras inom kort. Men tjugo år efter Osloavtalet är det allt färre israeler och palestinier som tror att en tvåstatslösning är möjlig. Det är slutsatsen av en undersökning som presenterades i förra veckan.

Undersökningen som genomförts av Zogby Research Services där 1 000 israeler och 1 000 palestinier tillfrågats visar att knappt en tredjedel av israelerna (34 procent) och palestinierna (36 procent) fortfarande tror att en tvåstatslösning är möjlig. Medan tvåstatslösningen är det mest populära alternativet för båda sidor är stödet mycket starkare (74 procent) bland israeler än vad det är bland palestinier (47 procent).

Jim Zogby från Zogby Research Services säger att resultatet är mycket oroande med tanke på USA:s utrikesminister John Kerrys ansträngningar att rädda en tvåstatslösning.

-Israelerna ställer sig positiva till förhandlingar, men är mindre inriktade på specifika resultat. Palestinierna vill se resultat men har mindre förtroende för förhandlingarna - de har inte tilltro till processen. Israelernas attityd präglas av att de har en dominerande ställning.

Undersökningen presenterades samtidigt som det meddelades att USA:s utrikesminister John Kerry under de närmaste veckorna hoppas kunna få klart en överenskommelse mellan Israel och palestinierna kring ett "ramverk" om hur fredsprocessen ska slutföras. Målet är ett fredsavtal i slutet av året. Ramverket tar upp kärnfrågorna, det vill säga framtida gränser, judiska bosättningar, de palestinska flyktingarna och Jerusalems framtida status.

Få bedömare har uttryckt förhoppningar om en slutförd fredsprocess men Kerry har sedan han inledde sina medlingsansträngningar i somras förmått parterna att acceptera ramarna för de pågående samtalen trots reservationer från båda sidor.

Det är fortfarande oklart om båda sidor kommer att komma överens.

Khaled Elgindy vid Saban Centre for Middle East Policy säger att undersökningen från Zogby Research Services stödjer Kerrys antagande att om de pågående medlingsansträngningarna misslyckas så är tvåstatslösningen i allvarlig fara.

-Undersökningens resultat är i linje med min uppfattning att palestiniernas enighet kring en tvåstatslösning håller på att falla sönder. Unga israeler är också mycket negativt inställda till en förhandlingslösning.

Khaled Elgindy säger att ramavtalet som diskuteras är så vagt att det inte kan kallas ett avtal.

-Så här långt i processen - och när tvåstatslösningen står på spel - är det inte läge att vara vag.

Han menar att det är dags att tala om en palestinsk huvudstad i östra Jerusalem och konkreta gränser istället för procentuella delar av områden.

I undersökningen som presenterades i förra veckan framkom att palestinier i alla åldrar har en liknande inställning till fredsprocessen medan unga israeler argumenterar för en hårdare linje än äldre israeler.

-Den generation israeler som mötte palestinier under fredsförhandlingarna som ledde fram till Osloavtalet var bättre rustade. Kontakten mellan folken har gått förlorad. Den generation som var i Oslo kände palestinier. Vid den tiden handlade israeler i Ramallah, då fanns inte någon barriär. Det är väldigt annorlunda idag med den cynism och skepsis som byggts upp på båda sidor, säger Lara Friedman från organisationen Americans for Peace Now.

Både Israels premiärminister Benjamin Netanyahu och palestiniernas president Mahmud Abbas har meddelat att en eventuell fredsöverenskommelse måste förankras genom folkomröstningar.

Enligt den nya undersökningen uppger 55 procent av israelerna och 49 procent av palestinierna att de skulle stödja en fredsöverenskommelse om deras ledare skulle stå bakom den. Endast 19 procent av israelerna och 28 procent av palestinierna uppger att de inte skulle stödja en överenskommelse även om ledarna skulle vara överens.