Var med och påverka!

Sedan början av 2011 har Nordafrika varit alldeles särskilt uppmärksammat på grund av de revolutioner som svepte över regionen. I Egypten, Tunisien och Libyen föll de tidigare regimerna och nya ledare har valts med förhoppningen om en ljusnande framtid för folket. Men vägen dit är lång och ännu återstår mycket ansträngning för att säkra de mänskliga rättigheterna i regionen.

Amnesty International arbetar med särskilt fokus på att främja de mänskliga rättigheterna i Nordafrika. Genom att din grupp går med i landprogrammet för Nordafrika ges möjlighet till att arbeta mer koncentrerat med regionen. Ni får tillgång till aktionsmaterial och information som rör regionen. Maila oss för att ansluta er!