Vi arbetar med

Colombia har sargats av interna väpnade konflikter under mer än 40 år trots starka påtryckningar från omvärlden. Landsbygdsbefolkningen, människorättsförsvarare och fackföreningsledare utsätts för väpnade attacker från både gerillan och paramilitären, och straffriheten är utbredd. Vårt arbete består mest i att skriva brev till presidenten, ansvariga ministrar och politiker och begära utredningar av allvarliga incidenter samt att ständigt påpeka, att landet måste följa de internationella konventioner som man är bunden av.

Syrien. Vi började vi med att begära information från presidenten och utrikesministern om Nizar Ristnawi, en människorättsförsvarare, försvunnen efter ett flerårigt fängelsestraff, men när oroligheterna övergick i väpnade strider blev utsikterna till framgång små, och vi koncentrerar oss nu på mera övergripande problem. Vi hade en manifestation i centrala Västerås med protestlistor och vykort. Vi har bl a skrivit brev till medlemmar i FNs säkerhetsråd om strängare FN-resolution och till Syriens inrikes- och försvarsministrar om rapporterat samarbete mellan sjukvården och säkerhetsstyrkorna för att ange oppositionella personer. Vid två olika tillfällen har vi bett Rysslands president och utrikesminister att använda sitt inflytande för att få slut på våldet.

Vi kommer gärna till dig och din organisation och berättar om Amnesty och situationen för mänskliga rättigheter. Inte minst för ungdomar på till exempel skolor. Vi kan hålla föreläsningar på högkvalitativ brittisk engelska.