Lindesbergsgruppen 198

Grupp 198 i Lindesberg har funnits sedan 1969 och har för närvarande ca åtta medlemmar. Övervägande delen av gruppen är kvinnor och medelåldern är relativt hög. Nya medlemmar hälsas välkomna till träffarna som äger rum ungefär var tredje vecka. Vi försöker planera två utåtriktade aktioner varje år samt ägnar oss regelbundet åt brevskrivning för vårt aktionsfall. Är du Amnestymedlem och vill göra en aktiv insats för mänskliga rättigheter? Du är mycket välkommen till vår lilla men aktiva grupp. Du får delta i så liten (eller stor) utsträckning som du själv önskar.

Läs mer »

Vårt arbete

I slutet av 2013 påbörjade vi ett nytt arbete med en kvinnlig eritreansk politiker Aster Fissehatsion, fängslad sedan 2001, för att ha varit en del av G-15, som uppmanat presidenten till en fredlig och demokratisk dialog.

Vi deltar i olika kampanjer under året och just nu är vi aktiva i BRAVE-kampanjen.

Kontakta oss

Vi har plats för fler som vill agera för mänskliga rättigheter!

Gruppsekreterare ( ordförande) för grupp 198

Eva Magnusson Rönnbärsvägen 18
71133 Lindesberg
e-postadress: eva.mson@swipnet.se
Telefon: 0581-13321

Nyheter

Lyckad Lindedag i blåst och kyla. »
13 maj 2019 20:57

För fjärde året deltog grupp 198, Lindesberg under Lindedagen den 8 maj. Stans näringsliv, föreningsliv och allehanda organisationer visade under fyra svala eftermiddagstimmar upp sig efter Lindesjöns strand. Vi var där med information och petitionslistor. De amnestygula lakanen som fungerade som dukar på borden fladdrade i vinden och den stora gula amnestybanderollen hälsade besökarna välkomna till vårt tält. Ahmadreza Djalalis öde var känt för många. Aster Fissehatsion från Eritrea är vår lokala grupps eget fall. Båda listorna blev välfyllda av namnteckningar. Många besökare stannade till, frågade och informerade sig om Amnestys verksamhet. De yngre försökte vi locka till engagemang genom att dela ut gula kom-ihåg-lappar om Amnesty ALERT. Ena tältväggen visade upp GODA NYHETER, fall där något positivt hänt och som visar att alla på något sätt kan hjälpa till.

Lindedagen den 8 maj 2019 »
4 maj 2019 12:35

I år finns vi nedanför kyrkan inte långt från "Världens mat" med information om Amnesty. Vi delar med oss av goda nyheter och har listor med appeller att skriva under för några viktiga fall i världen. Välkommen till vårt tält där du också kan få en komihåg-lapp om hur du blir aktiv i Amnesty Alert.

Alla nyheter »