Lindesbergsgruppen 198

Grupp 198 i Lindesberg har funnits sedan 1969 och har för närvarande ca åtta medlemmar. Övervägande delen av gruppen är kvinnor och medelåldern är relativt hög. Nya medlemmar hälsas välkomna till träffarna som äger rum ungefär var tredje vecka. Vi försöker planera två utåtriktade aktioner varje år samt ägnar oss regelbundet åt brevskrivning för vårt aktionsfall. Är du Amnestymedlem och vill göra en aktiv insats för mänskliga rättigheter? Du är mycket välkommen till vår lilla men aktiva grupp. Du får delta i så liten (eller stor) utsträckning som du själv önskar.

Läs mer »

Vårt arbete

I slutet av 2013 påbörjade vi ett nytt arbete med en kvinnlig eritreansk politiker Aster Fissehatsion, fängslad sedan 2001, för att ha varit en del av G-15, som uppmanat presidenten till en fredlig och demokratisk dialog.

Vi deltar i olika kampanjer under året och just nu är vi aktiva i BRAVE-kampanjen.

Kontakta oss

Vi har plats för fler som vill agera för mänskliga rättigheter!

Gruppsekreterare ( ordförande) för grupp 198

Eva Magnusson Rönnbärsvägen 18
71133 Lindesberg
e-postadress: eva.mson@swipnet.se
Telefon: 0581-13321

Nyheter

Möten under våren 2018 »
14 december 2017 11:13

22 januari Arbetsmöte hemma hos Ingegerd kl.18.00

BRAVE-kampanjen »
14 december 2017 11:04

Under skyltsöndagen den 3 december fanns grupp 198 på biblioteket, informerade och samlade underskrifter i BRAVE-kampanjen. Några dagar senare träffade vi gymnasieelever på Lindeskolan. De visade stort intresse och ville gärna skriva på för människorättsförsvararna i de olika länderna. Våra vykort tog slut och listorna blev fulltecknade. Sammanlagt fick vi in över 600 underskrifter.

Alla nyheter »