Lindesbergsgruppen 198

Grupp 198 i Lindesberg har funnits sedan 1969 och har för närvarande ca åtta medlemmar. Övervägande delen av gruppen är kvinnor och medelåldern är relativt hög. Nya medlemmar hälsas välkomna till träffarna som äger rum ungefär var tredje vecka. Vi försöker planera två utåtriktade aktioner varje år samt ägnar oss regelbundet åt brevskrivning för vårt aktionsfall. Är du Amnestymedlem och vill göra en aktiv insats för mänskliga rättigheter? Du är mycket välkommen till vår lilla men aktiva grupp. Du får delta i så liten (eller stor) utsträckning som du själv önskar.

Läs mer »

Vårt arbete

I slutet av 2013 påbörjade vi ett nytt arbete med en kvinnlig eritreansk politiker Aster Fissehatsion, fängslad sedan 2001, för att ha varit en del av G-15, som uppmanat presidenten till en fredlig och demokratisk dialog.

Vi deltar i olika kampanjer under året och just nu är vi aktiva i BRAVE-kampanjen.

Kontakta oss

Vi har plats för fler som vill agera för mänskliga rättigheter!

Gruppsekreterare ( ordförande) för grupp 198

Eva Magnusson Rönnbärsvägen 18
71133 Lindesberg
e-postadress: eva.mson@swipnet.se
Telefon: 0581-13321

Nyheter

Lindedagen 16 maj »
14 maj 2018 17:21

Vi finns i år på Loppholmen med information om Amnesty. Vi delar med oss av goda nyheter och har listor med appeller att skriva under för några viktiga fall i världen.

Internationella Kvinnodagen »
26 februari 2018 14:42

Den 8 mars, Internationella Kvinnodagen finns vi i entrén på Lindesbergs bibliotek med information om kvinnors situation ute i världen och möjlighet till namnunderskrift till stöd för den kvinnliga egyptiska advokaten Azza Soliman. Välkomna dit mellan kl 13 och 17.

Alla nyheter »