13 maj 2019 20:57 Lyckad Lindedag i blåst och kyla.

För fjärde året deltog grupp 198, Lindesberg under Lindedagen den 8 maj. Stans näringsliv, föreningsliv och allehanda organisationer visade under fyra svala eftermiddagstimmar upp sig efter Lindesjöns strand. Vi var där med information och petitionslistor. De amnestygula lakanen som fungerade som dukar på borden fladdrade i vinden och den stora gula amnestybanderollen hälsade besökarna välkomna till vårt tält. Ahmadreza Djalalis öde var känt för många. Aster Fissehatsion från Eritrea är vår lokala grupps eget fall. Båda listorna blev välfyllda av namnteckningar. Många besökare stannade till, frågade och informerade sig om Amnestys verksamhet. De yngre försökte vi locka till engagemang genom att dela ut gula kom-ihåg-lappar om Amnesty ALERT. Ena tältväggen visade upp GODA NYHETER, fall där något positivt hänt och som visar att alla på något sätt kan hjälpa till.

Läs mer »

4 maj 2019 12:35 Lindedagen den 8 maj 2019

I år finns vi nedanför kyrkan inte långt från "Världens mat" med information om Amnesty. Vi delar med oss av goda nyheter och har listor med appeller att skriva under för några viktiga fall i världen. Välkommen till vårt tält där du också kan få en komihåg-lapp om hur du blir aktiv i Amnesty Alert.

Läs mer »

19 december 2018 12:13 Skriv för Frihet

I december samlade vi in 732 underskrifter för fyra kvinnliga människorättsförsvarare. Lindeskolans elever deltog med stort intresse och blev informerade om Amnesty Alert. På biblioteket blev många listor underskrivna eftersom alla kort tagit slut.

Läs mer »

14 maj 2018 17:21 Lindedagen 16 maj

Vi finns i år på Loppholmen med information om Amnesty. Vi delar med oss av goda nyheter och har listor med appeller att skriva under för några viktiga fall i världen.

Läs mer »

26 februari 2018 14:42 Internationella Kvinnodagen

Den 8 mars, Internationella Kvinnodagen finns vi i entrén på Lindesbergs bibliotek med information om kvinnors situation ute i världen och möjlighet till namnunderskrift till stöd för den kvinnliga egyptiska advokaten Azza Soliman. Välkomna dit mellan kl 13 och 17.

Läs mer »