8 februari 2020 10:52 Årsmöte

Årsmöte måndagen den 10 februari 2020 kl 18 hemma hos Eva R.

Läs mer »

4 december 2019 11:12 Skriv för Frihet 7 december 2019

På lördag står Amnestygruppen i entrén utanför biblioteket mellan kl 11 och kl 13.30. Välkomna dit att skriva på för Frihet.

Läs mer »

4 december 2019 11:10 Skriv för Frihet 3 december 2019

På Lindeskolan igen! Lika roligt som vanligt att komma till Lindeskolan och träffa så många trevliga och intresserade elever! Till lunchen kommer eleverna till matsalen, Amnesty står utanför och informerar om årets fyra fall. Hungern lyser i ögonen på flera som först går in och äter sig mätta men sedan återvänder för att skriva på vykorten. Andra stannar upp och lyssnar på vad vi har att säga, de skriver på och går sedan in och äter. På vägen tillbaka har de med sig några flera kompisar som de antagligen diskuterat fallen med för att sedan pusha på dem att också skriva på. Så många intressanta samtal som hinner komma upp i trängseln och brådskan vid våra gula Amnestybord, som vaktmästarna så tjänstvilligt ställt dit tillika med de skärmar som vi fäst affischerna på! Lärarna på skolan hade också förberett eleverna på Amnestys Skriv för Frihet-kampanj genom att läsa upp informationen i skolans veckoblad. Många, många vykort blev undertecknade.

Läs mer »

13 maj 2019 20:57 Lyckad Lindedag i blåst och kyla.

För fjärde året deltog grupp 198, Lindesberg under Lindedagen den 8 maj. Stans näringsliv, föreningsliv och allehanda organisationer visade under fyra svala eftermiddagstimmar upp sig efter Lindesjöns strand. Vi var där med information och petitionslistor. De amnestygula lakanen som fungerade som dukar på borden fladdrade i vinden och den stora gula amnestybanderollen hälsade besökarna välkomna till vårt tält. Ahmadreza Djalalis öde var känt för många. Aster Fissehatsion från Eritrea är vår lokala grupps eget fall. Båda listorna blev välfyllda av namnteckningar. Många besökare stannade till, frågade och informerade sig om Amnestys verksamhet. De yngre försökte vi locka till engagemang genom att dela ut gula kom-ihåg-lappar om Amnesty ALERT. Ena tältväggen visade upp GODA NYHETER, fall där något positivt hänt och som visar att alla på något sätt kan hjälpa till.

Läs mer »

4 maj 2019 12:35 Lindedagen den 8 maj 2019

I år finns vi nedanför kyrkan inte långt från "Världens mat" med information om Amnesty. Vi delar med oss av goda nyheter och har listor med appeller att skriva under för några viktiga fall i världen. Välkommen till vårt tält där du också kan få en komihåg-lapp om hur du blir aktiv i Amnesty Alert.

Läs mer »

19 december 2018 12:13 Skriv för Frihet

I december samlade vi in 732 underskrifter för fyra kvinnliga människorättsförsvarare. Lindeskolans elever deltog med stort intresse och blev informerade om Amnesty Alert. På biblioteket blev många listor underskrivna eftersom alla kort tagit slut.

Läs mer »

14 maj 2018 17:21 Lindedagen 16 maj

Vi finns i år på Loppholmen med information om Amnesty. Vi delar med oss av goda nyheter och har listor med appeller att skriva under för några viktiga fall i världen.

Läs mer »

26 februari 2018 14:42 Internationella Kvinnodagen

Den 8 mars, Internationella Kvinnodagen finns vi i entrén på Lindesbergs bibliotek med information om kvinnors situation ute i världen och möjlighet till namnunderskrift till stöd för den kvinnliga egyptiska advokaten Azza Soliman. Välkomna dit mellan kl 13 och 17.

Läs mer »