Lindesbergsgruppen 198

Grupp 198, Lindesberg, har i många år arbetat för mänskliga rättigheter i Colombia. Vi har anordnat utställningar, deltagit i kampanjer och brevaktioner.
Gruppen har också haft olika aktionsfall bl.a den tibetanske munken Jigme Gyatso och senare Born Samnang och Sok Sam Oeun från Kambodja, som vi glädjande nog nu släpper eftersom de alla blivit fria. Under en kortare tid tog vi oss också an fallet Yorm Bopha i Kambodja. Yorm Bopha släpptes ur fängelset mot borgen efter en dom i Högsta Domstolen. Under mindre än ett år har Grupp 198 glatts åt att tre olika fall som vi arbetat med har gett resultat. I slutet av 2013 påbörjade vi ett nytt arbete med en kvinnlig eritreansk politiker Aster Fissehatsion, fängslad sedan 2001, för att ha varit en del av G-15 som uppmanat presidenten till en fredlig och demokratisk dialog.