Amnesty Östergötland - Södra Södermanland

Distriktet har just nu verksamhet i Norrköping och Linköping med följande grupper:

Student-och ungdomsgrupper

Grupp U12, Ungdomsgrupp vid De Geergymnasiet i Norrköping

  Caroline Hahn onne_98@hotmail.com (Gruppsekreterare)

 

Grupp U35, Ungdomsgrupp vid Katedralskolan in Linköping

 Sally Vizins svizins@gmail.com (Gruppsekreterare)

Grupp U46, Ungdomsgrupp vid Folkungaskolan in Linköping

  Helena Lillemets Edman helena.lillemets-edman@tele2.se (Gruppsekreterare)

Grupp 170, studentgrupp i Lkpg

Josefin Larsson larsson.e.josefin@gmail.com, (Gruppsekreterare)


Brevskrivargrupper

Grupp 23 Norrköping

  Lennart Robertson, lennart.robertson@gmail.com, 0708-484853 (Gruppsekreterare)

Grupp 94, Linköping

  Victoria Rindö, victoria.rindo@linkoping.se Katedral 013-157722, 0705-232486
  Kristina Bengtsson, kristina.bson@telia.com (Gruppsekreterare)

Grupp 139, Linköping

  Åsa Fahlbeck, asafahlbeck@hotmail.com  Distr.omb, Lkpg, tel:013-151811 (Gruppsekreterare)

Grupp 289, Linköping

  Kristin Olsson, a.kristin.olsson@gmail.com 0730-578380 (Gruppsekreterare)
  Karin Baardsen, karin_b_h@yahoo.com och kmbaardsen@gmail.com 0725-455599
  Malin Löfvenberg , malin@lofvenberg.net   distrikts-kassör 013-124852


Distrikstyrelsen

Distriksombud

Åsa Fahlbeck
Riksdalerg.33
58739 Linköping
013-151811
asafahlbeck@hotmail.com

Kassör

Malin Löfvenberg
Överstegatan 18 C
58212 Linköping
013-124852
malin@lofvenberg.net

Flyktingombud

Inger Hassler
Tegelv.8
64232 Flen
0157-10006
ake@hassler.se

Ordinarie ledamöter

Jamila Anwari
Karin Baardsen