Grupp 17 i Malmö

Vår arbetsmetod är att skriva brev till myndigheter och skapa opinion via insändare eller aktioner i Malmö. Syftet med kampanjer och brevskrivning för enskilda fångar är att förebygga och stoppa kränkningar mot mänskliga rättigheter.

Grupp 17 arbetar även med fall där kvinnor utsätts för våld eller andra kränkningar enbart på grund av sitt kön.

Vi är ca 10 aktiva i gruppen och vi träffas en gång i månaden för att skriva brev och planera vårt arbete. För att skapa opinion brukar vi också ett par gånger varje år vara ute i Malmö/Limhamn för att informera och samla namnunderskrifter och pengar. Vi deltar också i olika kampanjer som arrageras tillsammans med andra grupper.

Kontaktpersoner: Carl-Axel Johansson, carlberit@telia.com Birgitta Ehlin, birgitta.ehlin@telia.com

Vi är alltid intresserade av att få kontakt med fler som vill engagera sig i vårt arbete.