Välkommen till Amnesty i Båstad och Ängelholm

Aktuellt

Nästa gruppmöte
Vi träffas nästa gång den 22 januari 2019 kl 18.30. Är du intresserad kontakta anna-stina@arnrup.com

Skriv för frihet
Även under 2018 genomförde vi en namninsamlingskampanj på tre ställen i Ängelholm
Vi samlade namn på fyra kvinnliga människorättsaktivister från Marocko, Guatemala, Brasilien och Sydafrika u den centrala aktionen som genomfördes av alla Amnestygrupper i Sverige. Amnestymedlemmar från flertalet av de 150 länder där Amnesty verkar deltog också i liknande aktioner. Sammantaget blir det ett enorm tryck mot myndigheterna i de länder som förtrycker människorättsaktivister.

Dessutom passade vi på att också samla namn på ett egenhändigt tillverkat vykort för vår egen samvetsfånge Hanan Badr El-Din, ställt till Riksåklagaren i Egypten. Hon har nu suttit fängslad utan rättegång 19 månader för sina enträgna försök att ta reda på var hennes man befinner sig, som "försvann" spårlöst 2013 efter ingripande av säkerhetsstyrkorna. Dessutom förvägras hon de mediciner hon behöver.

Den 1 december var vi Stadsbibliotekets foajé
Den 4 december i caf'eet på Valhell College
Den 6 december på Rönnegymnasiet
Samt från familj och vänner

Vi har fått 133 kort underskrivna för de fyra och 140 för Hanan. Totalt blir detta 672 underskrifter. En imponerande siffra. Vi tackar Ängelholmsborna för deras medverkan.

Läs om vår verksamhet 2018 och tidigare

Vår inriktning
Vi arbetar på ideell bas för mänskliga rättigheter runt om i världen. Våra viktigaste engagemang är aktionsfallen i Mexiko och Israel/Palestina. Gruppen är Amnesty Sveriges landsamordnare för Israel/Palestina.

Vi arbetar även med blixtaktioner för människor som är utsatta för akuta hot i Demokratiska Republiken Kongo och utåtriktad verksamhet för att informera, väcka opinion och samla namnunderskrifter.

Presentation om gruppens arbete ochAmnestys åtagande

Läs mer »

Aktionsfall

Mexiko

Den 27 juli 2016 avslutar Amnesty arbetet för Valentina och Inez. Överenskommelse har gjorts med den mexikanska MR-organisationen Tlachinollan (som vi besökte hösten 2011) att arbetet upphör för Amnestys del.

Målet för Amnesty kampanj var att Mexikos regering till fullo ska följa interamerikanska domstolens beslut, speciellt rättvisa, att få ett adekvat skadestånd och att införa strukturella förändringar, för att undvika fler liknande fall. Vad gäller rättvisa, arresterades fyra soldater 2014, som åtalades för tortyr och våldtäkt. En av dem är numera död, de tre övriga sitter fängslade. Det är en civil domstol, men arbetet rör sig långsamt framåt.

Beträffande skadestånd, så har de federala myndigheterna bett om ursäkt. Valentina och Inez barn har fått skolstipendier. Mexiko har reformerat sin lagstiftning, så att MR-brott begångna av militär personal mot civila ska behandlas i en civil domstol och inte en militär.

Vi arbetar för två kvinnor som tillhör indianfolkgruppen Me'phaa, Ines Fernández Ortega och Valentina Rosendo Cantú, De utsattes båda 2002 för grova våldtäkter och trakasserier av soldater från Mexikos armé och deras anmälningar har nonchalerats av myndigheterna.
I november 2013 skapade Mexikos regering en fond för att försäkra skadestånd till alla personer, vars fall kommit till Interamerikanska domstolen innebärande att Inez och Valentina kan erhålla det skadestånd som domstolen utdömt.
En glädjande nyhet. I början av januari 2014 fängslades fyra förövare för våldtäkterna och tortyren mot Ines och Valentina.
Läs mer

Jayyous

Den 3 december 2016 meddelade vi svenska sektionen att vi avbryter vårt arbete för Jayyous. Vår grupp har för få medlemmar och under året har vi inte haft någon som helst kontakt med Jayyous. Gruppen fortsätter däremot som samordnare för Israel/Palestina.

Jayyous är en av många palestinska jordbruksbyar på Västbanken, som starkt påverkas av den mur som byggts av Israel på ockuperat område. I Jayyous finns 2/3 av marken, tjugo växthus och 6 vattenkällor mellan muren och den gröna linjen (stilleståndslinjen från 1949). Detta område kallas sömzonen. Israeliska myndigheter hindrar byborna tillträde till sin jordbruksmark i sömzonen.
September 2014
Muren är nu flyttad och den gamla riven, enligt Israels HD:s beslut från 2009, men fortfarande går muren genom bybornas jordbruksmarker och tillstånd att nå marken vägras vissa av byborna. Dessutom får byborna inte tillstånd av ockupationsmakten att använda elektricitet för att pumpa vatten till byn från den nya rörledningen som byggts med Röda Korsets hjälp. I stället får de fortfarande vatten i tankbilar från en angränsande by. Vi fortsätter kräva att alla skall beviljas tillstånd utan dröjsmål, att de skall få tillstånd till el för att få vatten och att muren skall flyttas till stilleståndslinjen mellan Israel och Palestina.

Bilder från Jayyous
Muren och sömzonen

Jayyous ligger på toppen av en kulle

Läs mer »

Kontakta oss

Anna-Stina Arnrup
Telefon: 0730 - 41 95 79
anna-stina@arnrup.com

Senast uppdaterad 181220

Nyheter

Nästa möte »
20 december 2018 20:32

Nästa gruppmöte
Vi träffas nästa gång den 22 januari 2019 kl 18.30.
Är du intresserad kontakta anna-stina@arnrup.com
Vi kommer att diskutera vårens kampanjer som kvinnoaktion 8 mars
Och hur vi ska gå vidare med vårt arbete för Hanan Badr El-Din

Skriv för frihet 2018 »
20 december 2018 20:23

Skriv för frihet
Även under 2018 genomförde vi en namninsamlingskampanj på tre ställen i Ängelholm Vi samlade namn på fyra kvinnliga människorättsaktivister från Marocko, Guatemala, Brasilien och Sydafrika u den centrala aktionen som genomfördes av alla Amnestygrupper i Sverige.

Alla nyheter »

Verksamhet

Vi behöver dig

Stöd oss med ett ekonomiskt bidrag

Amnesty är en organisation som är politiskt, religiöst och etniskt oberoende och tar därför inte emot bidrag från myndigheter eller statliga organisationer. Vill du skänka pengar till oss kan du göra en insättning till Amnestys plusgiro 90 00 72-0 och ange att gåvan skall till Amnesty grupp 45.

Amnesty Sverige
Vill du bli medlem i Amnesty Sverige, engagera dig i Amnestys arbete eller skänka ett bidrag kan du gå in på Amnestys hemsida,www.amnesty.se

Kurs om Amnesty Vill Du veta mer om Amnesty kan Du delta i någon av våra internkurser om Amnesty och mänskliga rättigheter. Kontakta oss för att höra när nästa kurs arrangeras.

Verksamhet årsvis
Amnesty Grupp 45 Båstad/Ängelholm

Verksamhet 2018

Skriv för frihet
Även under 2018 genomförde vi en namninsamlingskampanj på tre ställen i Ängelholm
Vi samlade namn på fyra kvinnliga människorättsaktivister från Marocko, Guatemala, Brasilien och Sydafrika u den centrala aktionen som genomfördes av alla Amnestygrupper i Sverige. Amnestymedlemmar från flertalet av de 150 länder där Amnesty verkar deltog också i liknande aktioner. Sammantaget blir det ett enorm tryck mot myndigheterna i de länder som förtrycker människorättsaktivister.

Dessutom passade vi på att också samla namn på ett egenhändigt tillverkat vykort för vår egen samvetsfånge Hanan Badr El-Din, ställt till Riksåklagaren i Egypten. Hon har nu suttit fängslad utan rättegång 19 månader för sina enträgna försök att ta reda på var hennes man befinner sig, som "försvann" spårlöst 2013 efter ingripande av säkerhetsstyrkorna. Dessutom förvägras hon de mediciner hon behöver.

Den 1 december var vi Stadsbibliotekets foajé
Den 4 december i caf'eet på Valhell College
Den 6 december på Rönnegymnasiet
Samt från familj och vänner

Vi har fått 133 kort underskrivna för de fyra och 140 för Hanan. Totalt blir detta 672 underskrifter. En imponerande siffra. Vi tackar Ängelholmsborna för deras medverkan.

Kampanjutbildning
Två från gruppen deltog i årets kampanjutbildning på Ersta diakoni i Stockholm i slutet av oktober. Här presenterades människorättskämparna, som vi ska jobba för under årets brevskrivningsmaraton "Skriv för frihet". Under mötet presenterades två förslag för förändring av Amnesty årsmöten, som arbetats fram med deltagande av många medlemmar. Presentation av rapporten om romers situation i Sverige mm. Våra deltagare var mycket nöjda och kom hem och var uppfyllda av all information och av alla deltagande människor.

Besök på förvaret i Åstorp
Två i gruppen deltar i Amnestys besöksgrupp i Åstorp tillsammans med medlemmar från grupperna i Helsingborg och Höganäs. Var tredje vecka träffar vi intagna på förvaret och pratar med dem som önskar samtala med oss om deras situation inför avvisningen från Sverige. Det är ett grannlaga och svårt uppdrag. Vi har möjlighet att kontakta våra jurister på sekretariatet i Stockholm, vilket kan vara till stor hjälp i enskilda fall.
I slutet av september träffades samtliga besöksgrupper från de fem förvar som finns i Sverige på en kursgård i Falsterbo, där vi diskuterade vårt uppdrag och jämförde med hur vi arbetade på de olika förvaren. Amnesty jurister gav oss fördjupade kunskaper för att i framtiden underlätta vårt arbete och att sätta gränser för vad vi i Amnesty kan engagera oss i. De båda dagarna i Falsterbo, var mycket givande och vi startade en diskussion kring möjligheten att genomföra en informations -och värvningskampanj i Nordvästra Skåne under 2019.

Valkampanj
Amnesty startade i slutet av augusti en namninsamlingskampanj #inteminröst för att påverka samtalstonen i det kommande valet. Vi i Amnesty tycker att den politiska samtalstonen har fått en oroande förskjutning. Uttalanden misstänkliggör personer boende i "förortsområden" eller med bakgrund i andra länder, uttryck som Sverige går isönder eller slits itu sprider rädsla. Ett klimat som förstärker fördomar och rasism och ökar risken för angrepp mot etniska eller religiösa grupper. Vår kampanj var digitalisk och vi uppmanade folk att på nätet skriva under vårt upprop till de politiska partierna. Vi förmedlade kampanjens budskap till vänner och bekanta. Hur många av dessa som undertecknade vet vi inte, men kampanjen fick ca 29000 undertecknare.

Amnestys årsmöte
Fyra av gruppens medlemmar deltog i Amnestys årsmöte i maj i Göteborg. De rapporterade om ett mycket intressant möte.

Nytt aktionsfall
I april erhöll vi ett nytt aktionsfall, Hanan Badr el-Din.
Hanan är en samvetsfånge, som blivit fängslad enbart pga sitt arbete för mänskliga rättigheter. Hon fängslades den 6 maj 2017 i Qatanar fängelset när hon besökte en fängslad person som tidigare varit föremål för ett våldsamt försvinnande. Hon sökte information om sin man, som också är försvunnen efter ett våldsamt ingripande av myndigheterna. Det saknas information om var han befinner sig och om han är vid liv eller inte.

Koboltaktion februari 2018
Amnestys aktion adresserad till Renault och handlade om batterierna i deras bilar. De innehåller kobolt och Renault kan inte säkerställa att kobolten inte bryts genom barnarbete. Vi vill att Renault ändrar på detta. I en kort aktion samlade vi in 15 namnunderskrifter.

Kampanjen BRAVE
Med anledning av internationella kvinnodagen den 8 mars, samlade Amnesty in namnunderskrifter för frigivning av Azzi Soliman, Egypten. Hon var också med i Skriv för frihet i december 2017. Totalt 73 underskrifter blev det.

Verksamhet 2017

Skriv för frihet
Eftersom gruppen utökats under året gjorde vi tre aktioner under kampanjen, som i år gick under namnet ”BRAVE”. Sju personer från gruppen deltog i arbetet.

Vi kampanjade för:
Azza Soliman, Egypten
Xulhaz Mannan, Bangladesh
Shackelia Jackson, Jamaica
Farid Al-Atrash och Issa Amro, Israel/ Ockuperade områden/Palestina

5 december besökte vi Valhall/College. 122 underskrifter
6 december besökte vi Rönnegymnasiet 184
8 december var vi på Stadsbiblioteket 120
Magnarps skola 28

Totalt 454 underskrifter

Dessutom lämnade 33 personer namn och email till sekretariatet

Vi är väldigt glada för det fina resultatet Nu väntar vi med spänning på reaktioner och förbättringar för de personer vi alla vädjat för.

Nya medlemmar i gruppen
Efter att i ett par år fört en tynande tillvaro med endast 3 gruppmedlemmar, består nu gruppen av 8 personer. Det är vårt deltagande i svenskundervisning på asylboendet Valhall Park på gamla F10, som gett ringar på vattnet. I våras fick vi två syriska unga kvinnor som nya medlemmar i gruppen och de deltog i Helsingborgsgruppens arrangemang på Fredriksdal den 6 juni och sedan på Skriv för frihet på Stadsbiblioteket. I höst har vi fått ytterligare tre nya, varav två deltog på kampanjutbildning i Malmö i september och alla tre deltog i Skriv för frihet. Ett mycket positivt tillskott inför 2018.

Förvarsgrupp
Sekretariatet kontaktade oss och bad oss bilda en grupp som besöker förvaret i Åstorp. I början av september var vi 6 personer som gick en kurs med vår flyktingsamordnare och efter ett introduktionsbesök på förvaret startade vi och nu besöker vi förvaret var tredje vecka med 3 personer åt gången.

Samarbete med Helsingborg och Höganäs
Samarbetet mellan våra grupper har under året återupptagits och utvecklats. Det började inför Riksteaterns föreställning Kality i Ängelholm, då drygt 10 medlemmar från Höganäs och Helsingborgsgrupperna inklusive ungdomsgruppen på Culturagymnasiet hjälpte oss att samla påskrifter. Samarbetet fortsatte under våren och två av våra nya medlemmar deltog i Helsingborgsgruppens aktion den 6 juni på Fredriksdal. I höst har vi gemensamt bildat en förvarsgrupp med 6 deltagare varv 2 från Ängelholm

Kality
438 dagar som samvetsfånge i Kalityfängelset i Etiopien
Riksteatern gav den 19 april föreställningen Kality med Martin Shibbye på Jarl Kullescenen. Det var ett samarbete mellan Riksteatern och vår Amnestygrupp. Vi satte upp en ambulerande utställning innan föreställningen började. Lotta Vennhagen från Lokaltidningen medverkade i föreställningen och hon, Martin och två skådespelare läste texter av etiopiska författare/poeter. Efter föreställningen samlade vi in påskrifter på en petition för Eskinder Negra, journalist från Etiopien som dömts till 18 års fängelse. Av de 140 teaterbesökarna skrev ca 100 under vår petition. Föreställningen var fängslande och förfärande. Vi är glada för alla underskrifterna från publiken och hoppas det ska påverka makthavarna i Etiopien.

Verksamhet 2016

Skriv för frihet
Den 5 december besökte gruppen Rönnegymnasiet. Mellan kl 10-13.30 träffade vi många intresserade elever, som undertecknade våra vädjandekort för Zeynab Jalalian, Iran, Maxima Acuna, Peru, Edward Snowden, USA och Mahmoud Abu Zeid ”Shawkan”, Egypten. Totalt undertecknades 127 kort, som vi nu har skickat till myndigheterna i de fyra länderna. Skriv för Frihet är en väldsomspännade aktion, vilket innebär massvis med vädjanden för de utvalda personerna. Nu väntar vi med spänning på reaktioner och förbättringar för de personer vi alla vädjat för.

Jayyous
Den 3 december meddelade vi svenska sektionen att vi avbryter vårt arbete för Jayyous. Vår grupp har för få medlemmar och under året har vi inte haft någon som helst kontakt med Jayyous och vi känner ett stort motstånd mot att mobilisera nya ansträngningar. Gruppen fortsätter däremot som samordnare för Israel/Palestina.

Valentina Rosendo / Inés Fernández - Mexiko
Den 27 juli avslutar Amnesty arbetet för Valentina och Inez. Överenskommelse har gjorts med den mexikanska MR-organisationen Tlachinollan (som vi besökte hösten 2011) att arbetet upphör för Amnestys del. Målet för Amnesty kampanj var att Mexikos regering till fullo ska följa interamerikanska domstolens beslut, speciellt rättvisa, att få ett adekvat skadestånd och att införa strukturella förändringar, för att undvika fler liknande fall. Vad gäller rättvisa, arresterades fyra soldater 2014, som åtalades för tortyr och våldtäkt. En av dem är numera död, de tre övriga sitter fängslade. Det är en civil domstol, men arbetet rör sig långsamt framåt. Beträffande skadestånd, så har de federala myndigheterna bett om ursäkt. Valentina och Inez barn har fått skolstipendier. Mexiko har reformerat sin lagstiftning, så att MR-brott begångna av militär personal mot civila ska behandlas i en civil domstol och inte en militär.

Samarbete med Ship to Gaza
Med anledning av att vi arbetar med den palestinska byn Jayyous, kontaktades vi av organisationen för Ship to Gaza, som ordnade ett öppet möte på torget i Båstad den 15 juli. Gruppen deltog med sin Israel/Palestina samordnare i en utfrågning ang Israels blockad av Gaza tillsammans med lokala politiker i Båstad.

Om mänskliga rättigheter i Mexiko Café Världen i Folkets Hus den 16 mars. Vi berättade om vårt engagemang för de två kvinnor i vårt IAR-fall och deras kamp för rättvisa och vad som uträttats under åren. Vi tog också upp Tortyrkampanjen och samlade in namnunderskrifter på vädjanden ang de Mexikofall som Svenska sektionen jobbar för samt om situationen för mänskliga rättigheter överhuvudtaget i Mexiko.

Verksamhet 2015

Skriv för frihet
Den 8 december besökte gruppen Rönnegymnasiet. Mellan kl 10-13 träffade vi många intresserade elever, som undertecknade våra vädjandekort för Teodora Del Carmen Vasquez i El Salvador, Muhammad Bekzhanov i Uzbekistan, Phyoe Phyoe Aung i Burma, Zunar i Malaysia samt protest mot tvångsgifte för unga flickor i Burkina Faso. Totalt undertecknades 217 kort, som vi nu har skickat till myndigheterna i de fem länderna. I hela Sverige har Amnesty samlat in ca 150 tusen underskrifter och i världen flera miljoner. Nu väntar vi med spänning på reaktioner och förbättringar för de personer vi alla vädjat för. Lokaltidningen besökte skolan under aktionen.

Amnestys arbete mot dödsstraff
Café Världen på Folkets Hus i Ängelholm den 7 Oktober berättade Åke Sintring från Amnestys Laholmsgrupp om sitt långvariga engagemang för ett totalt avskaffande av dödsstraffet. En stor del kom att handla om USA, ett land som tillsammans med Kina, Iran, Irak och Saudiarabien tillhör de fem länder i världen som avrättar flest. Åke berättade om Anthony Fletcher, som suttit i dödscell i nära 20 år i Pennsylvania. Anthony är troligen oskyldig, men åklagaren vägrar ge honom en ny rättegång trots att HD beslutat så. Åke har besökt och träffat Anthony flera gånger i fängelset. Det var ett mycket bra och engagerande föredrag och publiken var aktiv efteråt.
Under kvällen samlade vi in 31 namnunderskrifter till Amnestys kampanj: "EU stängt för dagen - Välkommen åter" för legala vägar för flyktingar att kunna ta sig till EU.

Ungdomsmässa
Lördagen den 19 september deltog vi i Ungdomsmässan på Stadsbiblioteket i Ängelholm, som arrangerades av Fritids. Vi inbjöd Amnestys ungdomsgrupp på Culturagymnasiet i Helsingborg för att hjälpa till. Det blev mycket lyckat och vi samlade in 66 namnunderskrifter i kampanjen för abort på Irland. De som undertecknade fick också en tatuering med kampanjens motto, "Min kropp Mina rättigheter".

Allaktivitetslördag i Hembygdsparken
Gruppen deltog i ABF:s arrangemang den 15 augusti .
Vi belyste situationen i Kongo och kopplade den till sk "konfliktmetaller", som finns bla i mobiler. Vi visade i samband med detta Världsbutiken Klotets utställning om FairPhone, en smartphone utan konfliktmetaller. Kampanjen "Stoppa tortyren" uppmärksammade vi också så gott det gick. Det kändes svårt att arbeta med materialet och intresset för våra frågor var ganska litet.

Journalisten Joseph Kafuka på besök
Café Världen 11 mars. Joseph berättade för oss om krigets orsaker och hur det drabbar civilbefolkningen i Kongo Kinshasa. Han gav oss också en inblick i hur de värdefulla metallerna som finns i landet bryts och används bla för att finansiera ett blodigt inbördeskrig.
Vi visade Klotets utställning om FairPhone. Den vältaliga publiken uppskattade föredraget väldigt mycket och utbytte intressanta aspekter med Joseph efter föredraget och vid kaffeborden efteråt.
Vi samlade underskrifter till en Blixtaktion för personer i Kongo, som fängslat för att ha protesterat mot presidentens ändring av författningen, så att denne ska kunna väljas om för en tredje presidentperiod.

De grävde upp alla mina olivträd
Café Världen den 28 januari. Vi berättade om vårt Amnestyarbete i gruppen och framförallt om jordbruksbyn Jayyous i det av Israel ockuperade Västbanken. Hur invånarna drabbas av muren som Israel byggt tvärs igenom deras marker, där mer än hälften ligger på fel sida och där Israel kräver tillstånd för att markägarna ska få komma dit och bruka och skörda. Vi visade vår utställning om byn.
Efteråt visade vi Peter Löfgrens TV-dokumentär "En farlig idé". Filmen handlar bla om "fredsbyn", där israeler och palestinier. som alla drabbats av konfikten/kriget och hur dessa bygger broar mellan varandra.
Vi fick 20 underskrifter på kort, som skickades till den israeliske militärbefälhavaren för Västbanken, med krav om att riva muren på palestinskt område och att Israel på så sätt följer internationell rätt vad gäller en ockupationsmakt.

Utställning om Jayyous
Under perioden 19-31 januari ställde vi ut på Stadsbiblioteket i Ängelholm samt 12-31 januari på Stadsbiblioteket i Lund tillsammans med en lundagrupp.

Verksamhet 2014

Mexiko
I början av året fick vi glädjande information. Fyra förövare har fängslats för våldtäkterna och tortyren mot Ines och Valentina och i maj kom information om en ny viktig seger för Ines och Valentina. Mexikos kongress har enhälligt beslutat att alla civilrättsliga brott begångna av militärer skall behandlas i en civil domstol. Nu väntar vi på att rättegångarna skall påbörjas och att kvinnorna skall få full upprättelse.

Jayyous
Via vår kontakt i Jayyous erhöll vi i våras information om hot från bosättare, som försökte stjäla en del av bybornas mark. I September fick vi veta att muren nu är flyttad och den gamla riven, enligt Israels HD:s beslut från 2009, men fortfarande går muren genom bybornas jordbruksmarker och tillstånd att nå marken vägras vissa av byborna. Vi fortsätter kräva att alla skall beviljas tillstånd utan dröjsmål och att muren skall flyttas till gränslinjen mellan Israel och Palestina. Israeliska militären hindrar fortfarande byborna att använda el till sin nya vattenpump.
Vi kontaktade i våras "We effect" angående ett vattenprojekt i närheten av Jayyous, som de är inblandade i.

Information och utställning om Jayyous
Utställningen färdigställdes under våren.
Vi deltog i Munka Ljungby Folkhögskola den 15 maj med information om Amnesty och Jayyous. Våra utställningar om Jayyous och Mexiko hängde där fram till 30 maj.
Träff med tre kvinnliga elever på Rönneskolans samhällsprogram, då vi pratade om Amnesty som organisation.
Utställningen om Jayyous fanns på Rönneskolan 13-27 oktober.
Den kommer att finnas på Stadsbiblioteket i Ängelholm 19-31 januari.
Vi har kontaktat den Lundagrupp, som arbetar med Jayyous och utställningen kommer att finnas på Stadsbiblioteket i Lund 12-31 januari 2015.
Vi planerar även för utställning i Båstad

Övrigt
Två gruppmedlemmar inbjöds och deltog på kvinnofilmsfestivalen IFEMA på Spegeln i Malmö den 31 mars.
Vi medverkade som landsamordnare på distriktsmötet i Växjö den 15 novembeer och föredrog Amnestys syn på brott mot mänskliga rättigheter i Israel, Palestina och Gaza.

Verksamhet 2013

8 mars och Kvinnors Sexuella och Reproduktiva rättigheter
Vi hade en halvdag för samtliga studerande på Munka Ljungby folkhögskola till vårt förfogande och varvade denna med föredrag, film och brevskrivning.

Filmen Sweet Dreams
Trailer I samarbete med IFEMA, International Female Film Festival Malmö, Bio Scala i Båstad och med stöd av Film i Skåne visade vi filmen Sweet Dreams, som handlar om Ingoma Nshya, Rwandas första och enda kvinnliga trumgrupp, öppen för kvinnor från båda sidor av konflikten i Rwanda. Det ställdes bara ett krav för att vara med; att lämna det förflutna bakom sig. Joseph Kafuka , medlem i vår grupp, inledde kvällen med att berätta om kvinnors situation i Congo. Joseph är politisk flykting från Congo DRC. Filmen visades också i Skurup och Helsingborg. Joseph medverkade även där.

Jayyous
Brev- och mail till myndigheter i Israel och militära myndigheter i det ockuperade Palestina. Kopior har skickats till Israels ambassadör i Stockholm Mailkontakt med boende i Jayyous Information om Jayyousproblematiken: Munka Ljungby folkhögskola 8 mars (hela skolan) klassinformation/diskussion i samband med Skriv för frihet i december.

Vi har bjudit in följeslagaren Per-Ake Skagersten som berättade och visade bilder från Jayypos och en volontär (Rebecca) för Kooperation utan Gränser som har jobbat i Ramallah Påbörjat en utställning som speglar problematiken med muren och dess konsekvenser för Jayyousborna.

Landsamordnare
From juli är vi svenska sektionens landsamordnare för Israel/OckuperadePalestinskaOmråden. Hemsida

Mexiko
Mexiko har fått en ny president Vi har skrivit till presidenten Enrique Pena, med kopia till ambassadören ett par gånger. Vi har skickat julkort till Inez och Valentina via MR-organisationen Tlachinollan, som vi kontinuerligt har kontakt med.

8 marsaktvitet på folkhögskolan i Munka Ljungby. Vi hade en hel förmiddag med hela skolan på temat Kvinnors sexuella och reproduktiva rättigheter . Inez-och Valentinas berättelser ingick i programmet Vi har fått in en artikel i Amnesty Guard, som går ut till en del av Amnestys bidragsgivare

Skriv för frihet i december
Vi samlade in 118 underskrivna kort med vädjanden på Munka Ljungby Folkhögskolas bibliotek

Verksamheter 2012

Aktionsdag på Stortorget i Ängelholm

I samband med den internationella matmarknaden den 1 augusti genomförde Amnestygruppen en kortkampanj ”Shell – Städa upp efter er i Nigerdeltat”.

Oljeföroreningarna från Shells verksamhet i Nigerdeltat i Nigeria har pågått i årtionden och har haft en förödande inverkan på miljön i regionen. Hundratusentals människor har drabbats, och som vanligt är det de fattigaste och de som förlitar sig på traditionella näringar som fiske och jordbruk som drabbas värst. Många har tvingats in i djupaste fattigdom som ett direkt resultat av oljeföroreningarna.

Inte mindre än 82 kort undertecknades, som skall skickas till Shells högste chef i Holland, Mr Peter Voser.

Samtidigt samlade vi in 51 undertecknade brev till president Calderon i Mexiko, med krav om fullföljande av interamerikanska domstolens dom till förmån för Inés Fernandez Ortega och Valentina Rosendo Cantu.

Allt detta på mindre än två timmar, då våra kort och brev var slut. En lyckad aktionsdag.

Panelsamtal om Israels mur
Den 7 mars arrangerade vi på Café Athen, AF borgen i Lund, ett panelsamtal om Israels mur ur ett människorättsperspektiv.

Reseberättelse från Mexiko Två av medlemmarna i vår grupp (Christer och Anna-Stina) besökte i november förra året Mexiko. Läs deras reseberättelse och om deras möten med människorättsarbetarna i Tlachinollan.

Verksamhetsberättelse 2011

Under året har gruppen utökats med två medlemmar så att vi nu är nio i gruppen. En av de nya är dock på praktik på Amnesty i Australien och har därför inte deltagit i grupparbetet. Några av oss gruppmedlemmar har varit med länge i Amnesty, andra kortare , men alla är lika engagerade. Vi har haft åtta gruppmöten under året. En av gruppmedlemmar har gått Amnestys projektledarutbildning, vår nyaste medlem deltog i höstens aktivistseminarium, fyra medlemmar deltog i svenska sektionens årsmöte i Göteborg och en är suppleant i svenska sektionens styrelse.

En stor personlig seger för Valentina Mexikos inrikesminister erkänner landets fulla ansvar för människorättsbrott mot Valentina och Inez och ber Valentina om ursäkt å den mexikanska statens vägnar.

Brevskrivningsmaraton på Rönneskolan i Ängelholm
Att skydda yttrandefriheten är själva gnistan som en gång tände ljuset i Amnesty International. Fortfarande begränsas rätten att uttrycka sina åsikter i nästan hälften av världens länder. Det uppmärksammar vi just nu genom en global manifestation.

Hundratusentals medlemmar i över 50 länder skriver på kort tid under brev med krav att frige och förbättra situationen för samvetsfångar och människorättsförsvarare. Breven kommer att leda till frigivningar och förändringar, det vet vi av erfarenhet. Ju fler som skriver under, desto större chans har vi att skapa viktig förändring.

Vid vårt brevskrivningsmaraton vid Rönneskolan i Ängelholm skrevs totalt 127 vädjanden. Dessutom skickades 15 julkort relaterat till vårt aktionsfall om Inez och Valentina. Se överst på denna sida.

Läs artikel i HD om aktionen

Pole-to-Pole
Johan Ernst Nilson besökte, under hans Pole2pole äventyr, Tlachinollan i Mexiko för att lära sig om deras viktiga arbete. Se bilder och text om besöket.

Visning av Budrus på Scala Bio i Båstad och på Malmö Arab Film Festival
Den 23/9 i Båstad och den 26/9 i Malmö visar vi i samarbete med Malmö Arab Film Festival filmen Budrus, en dokumentär skildring av hur palestinska och israeliska civila kämpar mot bygget av den Israeliska barriär som hotar utplåna den palestiska byn Budrus på Västbanken. Läs mer i artikel i Lokaltidningen

Lilla Filmfestivalen i Båstad
Traditionen att finnas på plats under filmfestivalen i Båstad lever vidare. I år med egen närvaro och en utställning om vårt arbete.

Hennes kraft tvingar Mexiko till lagändringar
I juni firade Amnesty International 50-år som organisation. I Berlin firades detta med utdelning av tyska Amnestys pris för Mänskliga rättigheter, 10 000 Euro. Priset gick i år till Tlachinollan, den organisation vars advokater arbetar för Inez och Valentina. Vi var där och fick möjlighet att träffa Valentina och höra hennes historia. Läs mer i artikel i Helsingborgs Dagblad.

Kristna fredsrörelsen besökte skolor i Båstad
Ida och Anton från Kristna Fredsrörelsen besökte Båstad den 1 mars. De har varit ett år i Mexiko med uppdrag att finnas på plats i olika byar för att förhindra att lokalbefolkningen utsätts för övergrepp eller annat våld från militären. De träffade elever på Båstad kommunala gymnasium och Strandängsskolans mellanstadium, och hade många fina bilder att visa och mycket intressant att berätta.

Banans med Gertten
Fredrik Gertten och visning av Bananas på Ängelholms bibliotek den 14 feb. Samarbete med Naturskyddsföreningen och Studiefrämjandet

Filmvisningar för stöd till den iranske filmregissören Jafar Panahi
Den 20 december dömdes den internationellt hyllade filmskaparen Jafar Panahi till sex års fängelse och ett 20 år långt yrkesförbud i sitt hemland Iran. Tillsammans med Folkets Bio och Scala Bio i Båstad visade vi vårt stöd genom att visa hans två senaste filmer. Visningarna resulterade i 1760kr till Amnesty och 80st brev till stöd för Jafar Panahi.

13 januari kl 18.30, Rött guld (Iran 2003, 97 min) Ett mord och ett självmord inträffar en tidig morgon i en juvelerarbutik. Bakom rubrikerna döljer sig en tragisk historia om desperation och förödmjukelse.

27 januari kl 18.30, Kvinnor offside (Iran 2006, 91 min) Vem är den mystiske killen som sitter tyst för sig själv i en buss full av högljudda fotbollssupporters på väg till landslagets VM-kvalmatch? Sanningen är att den blyge killen i själva verket är en flicka som klätt ut sig.

Summering av gruppverksamhet 2010

Vid 2010 års början var vi 8 aktiva medlemmar men fyra lämnade gruppen av tidsbrist och personliga skäl. Tre nya aktiva medlemmar kom in under hösten så att vi vid årets slut var sju aktiva. Gruppen har drygt 20 stödjande medlemmar.

Gruppen deltog i den centrala kampanjer på Kvinnodagen och på Winnerbäckturnén men mest kraft har vi ägnat åt vårt IAR-case i Mexiko, Inez och Valentina. Vårt stora arrangemang, Panelsamtalet den 19 okt i Malmö på temat Mexiko, Minoritetsfolk och Mänskliga rättigheter innebar mycket arbete, men gav oss värdefull kunskap om Mexico och många nya kontakter. Vi är mycket glada över att Lise Bergh ville medverka och dela med sig av sin kunskap. Mexikos Ambassadör var inbjuden , men kunde inte komma. Hon inbjöd oss därför till ett möte på Ambassaden i Stockholm. Detta ägde rum den 14 december och vi fick då tillfälle att under en dryg timma framföra våra synpunkter kring fallet Inez och Valentina och vad vi förväntar oss av den mexikanska regeringen med anledning av domslutet i den Interamerikanska domstolen. Arrangemanget i Malmö ledde till att vi senare blev inbjudna till Skissernas Museum i Lund för ett föredrag på samma tema. Vår fortsatt ihärdiga brevskrivning till de mexikanska myndigheterna har tyvärr inte resulterat i några svar, men vi tror ändå att våra brev har betydelse eftersom den mexikanska regeringen är angelägen att internationellt framstå som ett föredöme i sitt arbete för mänskliga rättigheter. Vi har bra och värdefull kontakt med den lokala MR-organisationen Tlachinollan och med AI-Mexiko.

Under året hade vi 8 gruppmöten. En av de nya medlemmarna har gått Amnestyakademins grundkurs. En medlem är suppleant i svenska sektionens styrelse.

Besök på Mexikos ambassad
Den 14 december 2010 tog ambassadör Norma Pensado Moreno emot oss på Mexikos ambassad för ett möte med anledning av den fällande domen i Interamerikanska domstolen mot Mexiko rörande de övergrepp som den mexikanska militären begått mot Inéz Fernández Ortega och Valentina Rosendo Cantú sedan 2002.

Vi passade på att uttrycka vår berättigade oro för de två kvinnornas säkerhet samt vårt intresse att få insyn i hur Mexikanska myndigheter gör för att åtgärda de krav som ställs i domen. Norma Pensado Moreno deklarerade att en arbetsgrupp tillsatts men att inget konkret har åstadkommits ännu. Vi kommer därför begära ett nytt möte under 2011 för att följa upp hur arbetet fortskrider.

Climate Walk
Den 4 december deltog vi i Climate Walk i Ängelholm tillsammans med Naturskyddsföreningen. Förhoppningsvis en försmak på framtida samarbete föreningarna emellan.

Skissernas museum i Lund
Den 24 november arrangerade vi en afton om Mexiko, minnoritetsfolk och mänskliga rättigheter på Skissernas museum i Lund. Det var 25 åhörare, många från utrikespolistiska föreningen i Lund. Vi fick 21 namnunderskrifter på brev till President Calderon och Mexikos ambassad i Stockholm.

Mexiko – Minoritetsfolk - Mänskliga rättigheter
Panelsamtal i Humanitetens hus, Malmö den 19 oktober

Paneldeltagare: Lise Bergh, generalsekreterare Amnesty International, svenska sektionen Tatjana Markus, Kristna Fredsrörelsen Feyley Gildardo Leyva Alvarez, kommunikationsvetare Moa Dahlbeck och Aleksandra Popovic, doktorander i folkrätt vid Lunds universitet

Ett lyckat arrangemang med bland annat Lise Bergh, generalsekreterare för Amnesty Sverige. Efter visning av filmen Eyes on What's Inside: The Militarization of Guerrero fortsatte ett panelsamtal vid vilket vi lyfte frågor kring mänskliga rättigheter för minoritetsfolk i Mexiko med speciellt fokus på Inez och Valentina och deras kamp för rättvisa i den inter-amerikanska domstolen.

Den 1 oktober dömde Inter amerikanska domstolen Mexiko att inleda civilrättslig prövning av de brott som Inez och Valentina utsatts för. Totalt ställde sig 62 personer bakom våra krav till president Calderon att Mexikanska myndigheter genast vidtar åtgärder för att tillgodose de krav som ställs i domen.

Rekryteringsmöten
Den 28 september, på Scala Bio i Båstad, berättade vi om Amnestys verksamhet i Båstad/Ängelholm och bjöd därefter på visning av filmen Armadillo.och den 2 oktober bjöd vi nyfikna besökare på fika på Nisses konditori i Ängelholm. Totalt 26 personer slöt upp till dessa träffar som resulterade i ett par kontakter och kanske två nya gruppmedlemmar.

Frågor om mänskliga rättigheter
Vi har ställt frågor till de politiska partierna i Båstads och Ängelholms kommun om deras ställningstagande kring tre fundamentala mänskliga rättigheter. Fokus på frågorna har varit könsrelaterat våld, flyktingmottagning och likabehandling.

Konsert med Lars Winnerbäck på Citadellet i Landskrona
Amnestys sommarkampanj syftar till att väcka partiledarna och få dem att arbeta för en lagstiftning mot torty i Sverige så att Sverige respekterar det absoluta förbudet mot tortyr samt bekämpar straffrihet och stärker migranters och flyktingars rättigheter.

Tillsammans med grupperna i Helsingborg och Höganäs samlade vi in över 700 väcknngar av politiker till tonerna av Lars Winnebäck, Laleh, med flera.

Årsmötet 2010
Vid Amnesty Internationals årsmöte i Stockholm deltog medlemmar från gruppen och Christer Arnrup valdes in i sektionens styrelse.

Internationella kvinnodagen
Tillsammans med över 40 andra grupper samlade Amnesty i Båstad och Ängelholm under mars månad in namnunderskrifter för ett upprop till den svenska regeringen med krav på åtgärder mot våldtäkt. Över 200 namnunderskrifter samlades in på Stortorget i Ängelholm den 13 mars samt på vår hemsida. Notis i Helsingborgs Dagblad.

Utställning om minoritetsfolk i Mexiko
Som en del av arbetet med vårt aktionsfall har vi gjort en utställning om minoritstsfolk och mänskliga rättigheter i Mexiko. Denna cirkulerar just nu på bibliotek i Båstad och Ängelholm. Ladda hem utställningen i PDF-format.

Notis i Lokaltidningen och i Helsingborgs Dagblad

Summering av gruppverksamhet 2009

Vid 2009 års början bestod gruppen av 9 aktiva medlemmar från Båstad och Ängelholm samt över 20 stödjande medlemmar. Vid årets slut har vi 8 aktiva medlemmar.

I korthet har vi under året engagerat oss i en central kampanj, Sommarkampanjen (Nu vet du). Vi har därutöver engagerat oss i ett antal utåtriktade aktioner, vilka går att läsa mer om nedan.

Vidare har gruppen fördjupat arbetet med aktionsfallet genom ihärdig brevskrivning, interaktion med människorättgrupper i Mexiko, ekonomiskt stöd till och deltagande i aktion genomförd av Amnesty Mexiko samt utförande av en utställning kring Mexiko, människliga rättigheter och minoritetsfolk som därefter cirkulerat på bibliotek i Båstad och Ängelholms kommuner.

Vi hade under året 9 gruppmöten och en representat som deltog vid aktivistseminariet i mars i Stockholm. Under året fortsatte medlemmar från grupperna i Båstad, Ängelholm, Höganäs och Helsingborg samarbetet mellan grupperna inom nordvästra Skåne detta har skett genom deltagande i möten, aktiviteter och en gemensam utbildningsdag.

Internt har vi i gruppen haft en grundutbildning i mänskliga rättigheter.

Vi har under året insamlat 4625 kr. Insamlade medel har använts till vårt kampanjarbete samt till en donation på 5000 kr till Amnesty Mexiko till finansiering av deras aktion med anknytning till vårat aktionsfall.

Utställning om minoritetsfolk i Mexiko
Som en del av arbetet med vårt aktionsfall gjorde vi under 2009 en utställning om minoritstsfolk och mänskliga rättigheter i Mexiko. Denna cirkulerar just nu på bibliotek i Båstad och Ängelholm.

Mödradödlighet i Sierra Leone
100 namnunderskrifter för åtgärder mot mödradödlighet i Sierra Leone Sierra Leone är ett fattigt land som står inför många problem och utmaningar. Invånarna lever i sviterna av ett tioårigt inbördeskrig och samhället präglas av katastrofal infrastruktur och utbredd fattigdom. Risken att dö i samband med graviditet och förlossning är större här än i nästan alla andra länder i världen: en av åtta dör till följd av komplikationer som i de allra flesta fall går att behandla. Vi samlade under oktober in 100 namnunderskrifter till stöd för att Sierra Leones regering skall säkerhetställa att alla medborgare får tillgång till miniminivåer av sjukvård, inklusive mödravård.

Sommarkampanjen - mödradödlighet 2009
Amnestys nya omfattande kampanj FATTIGDOM - EN RÄTTIGHETSFRÅGA inleddes i sommar med temat mödradödlighet, ett tydligt exempel på hur fattigdom och orättvisor är starkt förknippade med kränkningar av mänskliga rättigheter. Vi samlade totalt in 272 namnunderskrifter till stöd för kampanjen.

Bjäre Runt
Fem Amnestymedlemmar från grupp 45 uppmärksammade mödradödlighet genom att cykla Bjäre Runt den 16 augusti.

En kvinna avlider varje minut pga komplikationer vid graviditet och förlossning runt om i världen. Varje minut under cyklingen ringde vi i en klocka för att uppmärksamma detta. Under de fyra timmar cyklingen varade avled ca 240 kvinnor vilket motsvarar en tredjedel av det totala antalet startande i cykelloppet. Att vara gravid är ingen sjukdom.

Kvinnor måste ha rätt till hälsovård av god kvalitet var de än lever.

Notis infördes Helsingborgs Dagblad med ovnstående text..

Lilla filmfestivalen i Båstad
Vi engagerade festivalsbesökarna i och utanför festivalsområdet. Totalt 120 namnunderskrifter till stöd för kampanjen samlades in. Den 31 juli kl satte vi ner foten mot mödradödlighet i Sierra Leone genom att fylla en vepa med fotavtryck och signaturer för att skickas till Sierra Leones konsulat i Sverige.

I samband med världspremiären av Bananas den 1-2 augusti delade vi ut popcornstrutar till alla biobesökare med uppmaning att agera för företags ansvar. Filmen av svenska Fredrik Gertten handlar om bananplantagearbetare i Nicaragua som stämt bananjätten Dole för användningen av bekämpningsmedel som lett till att arbetare blivit sterila.

Sommarfesten i Ängelholm
Den 11 juli deltog vi vid Sommarfesten på Stortorget i Ängelholm med spännande vågar-du-lådor.

Många testade att stoppa sin hand i lådorna med okänt innehåll och 152 personer vågade skriva på våra krav riktade mot Sierra Leones regering att arbeta för fri och god sjukvård för gravida kvinnor för att förhindra mödradödlighet.

Arbetet med aktionsfallet går framåt
Den 18 maj togs Ines fall upp i den Inter-Amerikanska domstolen för mänskliga rättigheter som dömde den Mexikanska regeringen att vidta åtgärder för att garantera säkerhet för Ines och hennes familj samt flera andra personer ur hennes befolkningsgrupp som också utsatts för människorättskränkningar så att de kan fortsätta sitt arbete för mänskliga rättigheter för ursprungsbefolkningen i staten Guererro.

Tre viktiga framsteg har gjorts i vårt arbete för att direkt och indirekt hjälpa Ines och Valentina. 1. Vi har genom Amnesty i Mexiko hittat en kanal att kommunicera med de minoritetsfolksorganisationer som stödjer Ines och Valentina och deras folkgrupp. 2. Samarbetet med Amnesty i Mexiko ger också en möjlighet att ekonomiskt bidra till uppbyggnad av utbildningsverksamheter i staten Guererro. En första donation från vår grupp på 5000kr har redan gett resultat i utdelning av utbildningsmaterial (se bild till höger nedan). 3. Vi har anslutit oss till ett nyskapat snabb-respons-nätverk som skall distribuera information om kränkningar av människorättsförsvarare i staten Guererro. Källorna för distribution är Amnesty i Mexiko tillsammans med Tlachinollan human rights center som arbetar för minoritetsfolksgruppen MePhaas som Ines och Valentina tillhör (se bild till vänster nedan).

Information om Amnesty och öppet gruppmöte
Den 18 maj informerade vi om Amnesty i Ängelholms stadsbibliotekets entré och gav möjlighet till aktivt delta i vårt arbete. Intresserade erbjöds också delta vid vårt efterförljande gruppmöte i bibliotekets mötesrum. En nu gruppmedlem värvades genom denna aktivitet. Notis i Helsingborgs Dagblad.

Internationella kvinnodagen
Under lördagen den 7 mars uppmärksammade vi Internationella kvinnodagen med en tipsrunda om mänskliga rättigheter längs Storgatan i Ängelholm. Vinnarna av tipsrundan blev Lovisa Norling (barnrundan) och Tommy Jönsson (vuxenrundan) som fick presentkort från Espresso house och Klotet, respektive. Vi tackar sponsorerna för dessa priser.

Vi passade också på att samla in namnunderskrifter för vårt aktionsfall. De modiga mexikanska kvinnorna Inés Fernández Ortega och Valentina Rosendo Cantú arbetar för rättvisa efter att ha utsatts för våltäkt och kränkningar av soldater från den mexikanska armén.

Läs vår insändare till stöd för Inés och Valentina publicerad i Lokaltidningen

Under hela mars var vårt fall månadens aktion på Amnestys hemsida vilket resulterade i 408 namnunderskrifter till stöd för Inés och Valentina.

Summering av gruppverksamhet 2008

Vid 2008 års början bestod gruppen av 4 aktiva medlemmar från Båstad och Ängelholm samt ett par stödjande medlemmar. Vi beslutade tidigt att engagera oss i huvudsakligen utåtriktat arbete för att informera om att det nu (sedan 2007) finns en Amnestygrupp i Båstad/Ängelholm och för att värva nya medlemmar. Vid årets slut har vi ca 10 aktiva medlemmar och över 20 stödjande medlemmar.

I korthet har vi under året engagerat oss i tre centrala kampanjer, Sommarkampanjen (SÄG NÅT), Kinakampanjen och Aktivistdagen den 6 december. Vi har därutöver engagerat oss i ett antal utåtriktade aktioner, vilka går att läsa mer om nedan.

Under hösten började vi arbeta med ett aktionsfall med fokus på två Mexikanska kvinnor.

Vi hade under året 7 gruppmöten och deltagande vid European Social Forum i Malmö och aktivistseminariet i Stockholm. Under året träffades medlemmar från Båstad, Ängelholm, Höganäs och Helsingborg för att påbörja ett samarbete mellan grupperna inom nordvästra Skåne. Aktivititerna på Dunkers kulturhus den 6 december var ett första resultat av detta samarbete.

Internt har vi i gruppen haft en grundutbildning i mänskliga rättigheter och denna fortsätter under 2009.

Vi har under året insamlat 5785 kr varav 2856 kr är från stödmedlemmar och 2929 kr från skramlingsbössor. Insamlade medel har använts till vårt kampanjarbete samt till årsavgifterna till distriktet och sekretariatet.

Insändare för ökad medvetenhet om mänskliga rättigheter
Vi har satt samman fem tips på vad envar kan göra för att bidra till ökad Helsinborgs Dagblad och Sydsvenska Dagbladet den 6 december 2008.

  1. Sätt FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna på din kylskåpsdörr.
  2. Ta reda på under vilka förhållanden de varor du köper produceras.
  3. Våga ta ställning mot rasism, främlingsfientlighet och fördomar.
  4. Placera dina pengar i företag och fonder vars verksamhet du kan stå för.
  5. Låt mänskliga rättigheter påverka hur du ska rösta i politiska val.

Ladda hem FNs allmänna förklaring i kylskåpsversion eller i sin helhet

60 års arbete för mänskliga rättigheter
Den 6 december uppmärksammade vi att det gått 60 år sedan den allmänna förklaringen för mänskliga rättigheter antogs av FN.

Vi arrangerade denna dag en heldag på Dunkers kulturhus i Helsingborg med barnteater, föredrag (Att leva och överleva i Gaza) och musik med Only Betty och Gustav and the seasick sailors. Vi hade också en pysselhörna för egna vädjandebrev, en tipsrunda om mänskliga rättigheter, information om mänskliga rättigheter och om Amnesty i Nordvästskåne samt försäljning av fika.

Sammantaget räknade vi till ca 80 besökare, 173 st namnunderskrifter för våra sex vädjandefall och 15 st värvade medlemmar till Amnesty. Läs mer i reportage i Helsingborgs Dagblad

European Social Forum (ESF)
Den 17-21 september hölls ESF i Malmö. Amnesty deltog under arrangemang av Internationella sekretariatet i London och med inriktning av brott mot mänskliga rättigheter i Europa. Det fanns tre olika montrar med tema "Human Dignity", "War on Terror" samt "Stoppa våldet mot kvinnor".

Human Dignity handlar om utvidgningen av Amnestys mandat. Under ESF fanns akioner på Slovakien (Romers rätt till utbildning) och Italien (Romer tvingas lämna fingeravtryck). War on Terror handlade om Gunatánamo och illegala transporter och fängslande av "terrorister" i Europa. En person från vår grupp deltog i denna monter och även i gatuteatern med temat "Air torture" i Folkets Park. Stoppa våldet mot kvinnor tog bland annat upp problem i Makedonien och Grekland samt resultatet från enkäten om inställning till våldtäkt i Norden. Det fanns också ett tortyrtält, dit folk inbjöds för att "prova på". Lundagrupperna genomförde en aktion för den I Eritrea fängslade journalisten Dawit Isaac. Amnesty deltog inte i den stora demonstrationen på lördagseftermiddagen.

Föreläsning för Rotary i Båstad
Den 25 augusti föreläste vi om Amnestys verksamhet vid ett Rotarymöte i Båstad.

Krav om mänskliga rättigheter längs OS-facklans väg genom Kina
Under våren och sommaren 2008 deltog vi i kampanjen OS i Kina vars syfte var att få den Kinesiska regimen att arbeta för förbättrade mänskliga rättigheter i Kina. Vi uppmärksammade specifika fall av människorätts-kränkningar som rapporteratslängs den väg OS-facklan tog genom Kinas olika provinser mot Peking.
Vädjanden skickades för:
Ye Guozhu i Peking
Bu Dongwei i Peking
Mödrarna vid himmelska fridens torg i Peking
Nie Shubin provinsen Hebei
Huang Jinqius provinsen Shandong
Avskaffande av dödstraffet i Kina
Wu Zhenjian provinsen Shaanxi
Shi Tao provinsen Hunan
Yang Tongyan provinsen Jiangsu
Ye Guozhe Peking
Chen Guangcheng provinsen Chandong
Tsering Dhondup (tibetansk flykting)
Yang Chunlin provinsen Heilongjiang

Sommarkampanjen SÄG NÅT
Temat för Amnestys sommarkampanj var "SÄG NÅT; säg nåt för att du kan, säg nåt för de som inte kan". Kampanjen syftade till att få människor att på olika sätt använda sin yttrandfrihet. Allt insamlat material skickades till Kinesiska ambassaden i Stockholm.

Vi ställde krav på respekt för mänskliga rättigheter i Kina och försökte få andra att också rikta kraven på Kina att: - avskaffar dödstraffet - garanterar rättvisa rättegångar - respekterar människorättsförsvarare - stoppar censuren avInternet

Utställning på Båstads Bibliotek
Under hela OS i Peking har vi en utställning på Båstads bibliotek med information om mänskliga rättigheter i Kina och med möjligheter för allmänheten att ställa krav på Kina. Resultatet bler 22 namnunderskrifter och två potentiella medlemmar.

Tenniskravaller i Båstad 1968

Lilla Filmfestivalen i Båstad (ons 30/7 - sön 3/8)
Med anledning av 40-årsminnet av tenniskravallerna i Båstad visas filmen "Den vita sporten" av Grupp 13. Vi uppmärksammade då dagens situation för mänskliga rättigheter i Zimbabwe med en folder och vädjandebrev.

Notis i Helsingborgs Dagblad

Vid visningen av filmen "Fengming, a Chinese memoir" av Wang Bing informerade vi om yttrandefrihet och mänskliga rättigheter i Kina. Filmen berättar om uppleveklser i Mao:s omskolningsläger under Kulturrevolutionen. Totalt skrev 59 personer under festivalen på kraven om mänskliga rättigheter i Kina. Fem nya medlemmar visade sitt intresse.

Under festivalen visades flera andra filmer som är intressanta ur ett människorätts-perspektiv, tex "Shut up and sing" om Dixie Chicks, "War made easy" om USAs krigspolitik, "Samhället och existensen" om demokrati, med flera. Till festivalens hemsida.

Swedish Open i Båstad (11-12 juni)
I samband med tennis-festligheterna i Båstad skrev 298 personer på kraven om mänskliga rättigheter i Kina. 89 personer skrev valfria budskap på t-shirts och vi fyllde en duk med budskap och krav till Kinesiska regimen.

Notis i Helsingborgs Dagblad

10 juli - Lars Winnerbäck på Sofiero i Helsingborg
Tillsammans med grupperna i Helsingborg och Höganäs samlade vi in över 400 namnunderskrifter till tonerna av Lars Winnebäck med flera.

4 juni - årsdagen av massakern på Himmelsa fridens torg
Med affischer och de gula "roparna" som hjälp lyckades vi samla in 48 underskrivna kampanjkort "Säg nåt". Tre personer anmälde sitt intresse för att vara med och jobba i gruppen. Notis i Helsingborgs Dagblad


Utlämnad på Bio Scala 10-12 maj
I samarbete med Film i Båstad och Bio Scala arrangerade vi visning av filmen Utlämnad och informerade om vårt arbete i gruppen.

Utlämnad är en politisk thriller om de utomrättsliga överlämningar som CIA ägnat sig åt sedan det så kallade ”kriget mot terrorism” inleddes efter attackerna i USA den 11 september 2001. I filmen blir en oskyldig man, bosatt i USA med egyptiskt ursprung, bortförd av CIA. Han är misstänkt för att ha varit i kontakt med en terroristgrupp och skickas till Egypten där han, med CIA:s inblandning, blir utsatt för tortyr av den egyptiska säkerhetstjänsten.

Läs mer på kampanjsidan Tortyr gör ingen säker, om Amnestys arbete för att försvara mänskliga rättigheter i "kriget mot terrorismen".

Information om mänskliga rättigheter vid Apelrydsskolan
Vi informerade om mänskliga rättigheter för elever vid Apelrydskolan den 12 maj.

Artikel i Helsingborgs Dagblad
Artikel Lokaltidningen skrev om detta, men artikeln finns ej längre


Utställning om Kina och dödstraff på biblioteket i Ängelholm
Under april-maj hade vi en utställning om mänskliga rättigheter i Kina och regimens användande av dödsstraff.

Artikel i Helsingborgs Dagblad


Internationella kvinnodagen 8 mars
Internationella kvinnodagen som firas av kvinnor över hela världen, markerar århundraden av kamp: vanliga kvinnors kamp för att kunna delta i samhället på lika villkor och med samma rättigheter som män.

Diskriminering mot kvinnor sker på många olika sätt: i lagen och i praktiken, och genom könsdiskriminerande attityder. Utbredd straffrihet och likgiltighet utgör underliggande orsaker till att våldet mot kvinnor kan fortgå.

Våldtäkt används inte bara som ett vapen i väpnade konflikter. Även i vår del av världen utsätts chockerande många kvinnor, barn - och ibland även män - för våldtäkt. Bara i Sverige polisanmäldes över 4 700 våldtäkter under förra året (2007). Det innebär i snitt 13 anmälda våldtäkter om dagen.

På internationella kvinnodagen den 8 mars var Amnestys aktivister ut på gator och torg över hela Sverige för att bland annat ställa den frågan. Syftet med enkätundersökningen är att få en uppfattning om människors attityder kring våldtäkt. Över 2000 enkäter samlades in varav 70st av oss i Båstad och Ängelholm.

Notis i Helsingborgs Dagblad

Summering av gruppverksamhet 2007

Vi började året som en nystartad grupp med två initiativtagare som medlemmar. Under våren arbetade vi för att nå ut till potentiellt nya medlemmar genom artikel och annons i lokaltidningen, affischering på bibliotek och skolor samt genom information till elever på gymnasieskolan i Båstad.

Vi hade tre stycken informationsträffar på Båstads Privata Gymnasium vid vilket vi också fått tillgång till lokal för framtida möten. Dessa insatser resulterade inte i nya medlemmar.

Vid årets slut hade två nya medlemmar anslutit sig till gruppen på eget initiativ och vi har rekryterat 8 stödjande medlemmar.

Under hösten deltog vi i kampanjer till stöd för demonstrationerna i Burma, kvinnor utsatta för våld och samvetsfången Kamal al-Labwani.

Vi initierade ett samarbete med föreningen Film i Båstad och gymnasieskolans samhällslärare om att integrera information om Amnestys arbete i undervisningen kring internationella relationer. I anslutning till detta kommer filmen Utlämnad visas på Bio Scala i Båstad.

Under året har vi fått bidrag i form av en kollekt på 1710kr från Svenska Kyrkan, 2300kr i stödmedlemskap och 1411kr från insamlingsbössor. Vi har haft utgifter för inköp av kampanjmaterial och porto på 1226kr samt för årsavgiften (2000kr) till sekretariatet. För avgiften till distriktet har vi begärt uppskov.

Stoppa våldet mot kvinnor
Vi har deltagit i kampanjen för att förbättra förhållandena för kvinnor i sex olika länder där sexuellt våld används som vapen i konflikter eller där sexuella kränkningar av kvinnors rättigheter sker utan reaktion från ledande organ.

Under julskyltningen i Båstad den 1 december besökte många vårt informationsbord vid Bjäre bokhandel och totalt 60 brev skrevs till denna kampanj. Vi fick dessutom ett totalt överskott på 550kr efter portokostnader från vår insamling denna dag. Vi tackar för detta stöd.

Protester mot våldet i Burma
Att överlämna blommor till någon är en freds- och försoningsgest enligt burmesisk tradition.

Med affisher och utskick uppmanade vi till att skicka vykort med blommotiv till den burmesiska generalen Than Shwe med följande budskap.

"I respectfully urge the Myanmar authorities not to use force against peaceful protests. I also appeal for the immediate and unconditional release of Aung San Suu Kyi and all other prisoners of conscience in Myanmar".