20 december 2018 20:32 Nästa möte

Nästa gruppmöte
Vi träffas nästa gång den 22 januari 2019 kl 18.30.
Är du intresserad kontakta anna-stina@arnrup.com
Vi kommer att diskutera vårens kampanjer som kvinnoaktion 8 mars
Och hur vi ska gå vidare med vårt arbete för Hanan Badr El-Din

Läs mer »

20 december 2018 20:23 Skriv för frihet 2018

Skriv för frihet
Även under 2018 genomförde vi en namninsamlingskampanj på tre ställen i Ängelholm Vi samlade namn på fyra kvinnliga människorättsaktivister från Marocko, Guatemala, Brasilien och Sydafrika u den centrala aktionen som genomfördes av alla Amnestygrupper i Sverige.

Läs mer »

27 augusti 2018 22:20 Nästa gruppmöte

Vi träffas nästa gång måndagen den 24 september kl 18.30
Då följer vi upp arbetet med Hanan och valkampanjen Nya medlemmar är välkomna. Kontakta Anna-Stina.

Läs mer »

10 januari 2017 15:10 438 DAGAR

För fyra år sedan gick journalisten Martin Schibbye ut ur Kalityfängelsets portar i Etiopien efter att ha suttit 438 dagar som samvetsfånge. Det sista han lovade sina medfångar var att berätta för världen vad han hade sett.

Kality 19 april 2017 på Jarl Kullescenen på Rönnegymnasiet i Ängelholm
Riksteatern Det fria ordet är under attack. Över hela världen fängslas journalister i en aldrig tidigare skådad skala. Kality är en samling vittnesmål och berättelser om att bli fängslad för sitt skrivande och de konsekvenser det får psykiskt, fysiskt och socialt.

Martin Schibbye släpptes tack vare internationella påtryckningar och stora diplomatiska ansträngningar. Sedan han blivit fri har han arbetat oförtröttligt för att andra journalister som fängslats ska få sina röster och berättelser hörda.

Riksteatern i samarbete med Amnesty International.

Läs mer »

20 december 2015 09:33 Skriv för frihet på Rönnegymnasiet

Den 8 december besökte gruppen Rönnegymnasiet. Mellan kl 10-13 träffade vi många intresserade elever, som undertecknade våra vädjandekort för Teodora Del Carmen Vasquez i El Salvador, Muhammad Bekzhanov i Uzbekistan, Phyoe Phyoe Aung i Burma, Zunar i Malaysia samt protest mot tvångsgifte för unga flickor i Burkina Faso. Totalt undertecknades 217 kort, som vi nu har skickat till myndigheterna i de fem länderna. I hela Sverige har Amnesty samlat in ca 150 tusen underskrifter och i världen flera miljoner. Nu väntar vi med spänning på reaktioner och förbättringar för de personer vi alla vädjat för. Lokaltidningen besökte skolan under aktionen.

Läs mer »

26 juli 2015 13:55 Amnestys årsmöte

Joseph Kafuka invaldes som suppleant till Amnestyfondens styrelse vid årsmötet i Umeå den 8-10 maj. Hans kunskaper om Afrika och speciellt Kongo kommer att bli väldigt värdefulla för Amnestyfonden.

Läs mer »

18 mars 2015 20:40 Joseph Kafuka om situationen I Kongo

Vår gruppmedlem Joseph Kafuka berättade inför 40 åhörare om sin resa från den östra provinsen Kivi i Kongo-Kinshasa till Ängelholm. Från ett av inbördeskrig i 20 år härjat land till det lugna Sverige.Vidare berättade han om bakgrunden till den amerikanska dokumentärfilmen "Crisis in Congo", som visade förskräckliga bilder från en konflikt där omkring 20 olika arméer är inblandade. Konfliktens kärna är bla de metaller som finns i gruvorna i Kiviprovinsen. Metaller som finns i alla våra mobiltelefoner. Nästan!!! Världsbutiken Klotet passade på att visa upp en smartfon från företaget FairPhone (www.fairphone.com), där metallerna inte kommer från krigszoner. Publiken fick möjlighet att underteckna en blixtaktion till förmån för den kongolesiske MR-aktivisten Christopher Ngoyi Mutamba, vilket ett 15-tal personer gjorde.

Både Lokaltidningen och NST uppmärksammade arrangemanget. Tidningen Hallå hade en lång intervju med Joseph

Läs mer »

15 februari 2015 10:52 De grävde upp alla mina olivträd

Vårt informationsmöte om Amnesty och Jayyous med filmvisning av "En farlig idé" på Folkets Hus den 28 januari blev mycket lyckat. Det uppstod flera intressanta diskussioner med de 20 deltagarna under kaffet efteråt. De flesta undertecknade våra kort med krav på att muren skall flyttas bort från ockuperat område på Västbanken.

Läs mer »

15 februari 2015 10:43 Vår utställning uppmärksammades

NST införde en artikel om vår utställning om Jayyous den 21 januari med rubriken "amnesty ställer ut i biblioteket".
Lokaltidningen hade en artikel med rubriken "Utställning om by på Västbanken" den 28 januari. Utställningen hängde på Stadsbiblioteket 19-31 januari. Ett flertal personer undertecknade våra kort till de israeliska myndigheterna med krav på att flytt muren från det ockuperade Västbanken. Vår utställning har även hängt på Stadsbiblioteket i Lund 12-31 januari tillsammans med en utställning om en annan by på Västbanken, Nabi Saleh, som en lundagrupp arbetar för.

Läs mer »

26 december 2014 22:01 Utställning om Jayyous

Utställningen finns på Stadsbiblioteket i Lund mellan 12 och 31 januari 2015 samt
på Stadsbiblioteket i Ängelholm mellan 19 och 31 januari 2015
Hämta utställningen om Jayyous

Läs mer »

3 maj 2014 21:56 Grattis Ines och Valentina

En ny viktig seger för Ines och Valentina Mexikos kongress har enhälligt beslutat att alla civilrättsliga brott begångna av militärer skall behandlas i en civil domstol

Läs mer »

24 januari 2014 12:59 Fyra militärer ställs inför rätta för övergrepp

Ett viktigt steg mot rättvisa för Ines och Valentina har tagits. När nu Mexikos riksåklagare driver frågan om sanning och rättvisa kan äntligen den onda cirkeln av straffrihet brytas. Vi gratulerar Ines och Valentina och deras advokater i MR-organisationen Tlachinollan

Pressrelease

Läs mer »

24 januari 2014 12:58 Sweet Dreams och skriv för frihet

I början av december var vi på Munka Ljungby Folkhögskola med en utställning och för att samla in namnunderskrifter till vår aktion Skriv för frihet. Sammanlagt fick vi 154 underskrifter, som genom sekretariatet i Stockholm vidarbefodrats till myndigheterna

Visning av Sweet Dreams Filmen gavs i Helsingborg, Skurup och Båstad och lockade ca 80 deltagare totalt. Joseph informerade om situationen i Kongo och knöt några kontakter Vi medverkade bla genom vår medlem Joseph Kafuka vid visningar av den rwuandiska filmen Sweet drems.

Läs mer »