2 januari 2014 13:26 LOVEFRICA

Just nu håller tillsammans med Utrikespolitiska Föreningen på att arrangera ett par temadagar om homofobi i Afrika. Det kommer gå under namnet LOVEFRICA och vi kommer försöka beskriva och förklara varför det finns en sådan utbredd homofobi på många platser i Afrika och hur det påverkar HBTQ-personers liv. Vi kommer ha gäster med olika perspektiv som pratar om allt från Svensk asylpolitik till religionens roll och personliga berättelser från människor som tvingats fly på grund av sin sexualitet. Läs mer här

Läs mer »