OM OSS

Kampanjgruppen Malmö har en stor variation av medlemmar och vi samarbetar ofta med andra grupper i Skåne/Blekinge-regionen.

Vårt arbete innehåller en stor del kreativitet och vi medlemmar har stort utrymme att påverka både vad gruppen tar sig an och hur våra aktiviteter genomförs. En kan säga att Kampanjgruppen Malmö blir vad en gör det till - det finns stora möjligheter för den enskilde aktivisten att påverka.

Vårt övergripande fokus är att skapa synlighet och engagera allmänheten för Amnesty International. Vi genomför utåtriktade aktiviteter - namninsamlingar för aktionsfall, flash mobs och installationer - i samband med festivaler, konferenser, kulturevenemang och i andra sammanhang som anses relevanta för Amnesty International, och givetvis syns vi på stans gator och torg.

Välkommen att vara med oss! Du behövs!

INFO IN ENGLISH

Kampanjgruppen Malmö has a big variety of members and we often collaborate with other groups in Skåne / Blekinge region.

Our work contains a great deal of creativity and the members have a considerable scope to influence on what we do and how we carry out our activities. One can say that Kampanjgruppen Malmö becomes what one makes it - there are great opportunities for the individual activist to influence the work.

Our overall focus is to create visibility and to engage the general public for Amnesty International. We conduct outreach activities - petitions for action cases, flash mobs and installations - at festivals, conferences, cultural events and in other contexts considered relevant to Amnesty International, and of course we are in the city's streets and squares.

Welcome to join us! You are needed!

Kontakta oss

Varmt välkommen att höra av dig till oss!

kampanj.malmo@mail.amnesty.se

Facebook: Amnesty Malmö, Kampanjgruppen Malmö

Nyheter

Min kropp mina rättigheter »
5 mars 2016 10:38

Vi anordnar en aktionsdag i samband med kampanjen "Min kropp mina rättigheter" lördagen den 5 mars på Stortorget i Malmö. I fokus är Tunisien och dess "våldtäktslagar". Kom gärna förbi under dagen för att träffa och agera med oss!

Skriv för frihet! »
12 december 2015 12:16

Lördag den 12 december på St. Johannesplan/Triangeln samlar vi namnunderskrifter för årets utvalda aktionsfall i "Skriv för frihet"! Artikel i Sydsvenskan: www.sydsvenskan.se/sverige/riskerar-43-ar-i-fangelse--for-9-seriestrippar/

Alla nyheter »