Amnesty Skåne/Blekinge

BÅSTAD/ÄNGELHOLM

Grupp 45 - Söker nya medlemmar

Amnesty grupp 45 har medlemmar i Båstad och Ängelholm. Vi arbetar med informationsspridning om mänskliga rättigheter lokalt, kampanjer samt ett aktionsfall som har fokus på två kvinnor ur en ursprungsbefolkningsgrupp i Mexiko. Vi jobbar också med att uppmärksamma hur den Israeliska ockupationen drabbar befolkningen i den palestinska byn Jayyus på Västbanken.
Gruppsekreterare: Anna-Stina Arnrup
Hemsida: www.amnesty.se/bastad
E-post: anna-stina@arnrup.com
Telefon: 0730 - 41 95 79

HELSINGBORG

Grupp 232 - Söker nya medlemmar

Vi jobbar med landprogram Burma och har skådespelaren Zarganar som fångfall, ett sk. Individuals at risk. Vi skriver även urgent actions till dödsdömda i Yemen. Dessutom har vi ett speciellt intresse för daliternas situation i Indien. När det gäller utbildningar och arrangemang samarbetar vi med de andra Amnestygrupperna i Nordvästskåne. Vi gör även utställningar och informerar i olika former. Mer info om Amnesty i Helsingborg hittar du på: http://www.amnesty232.se/
Gruppsekreterare: Kjell-Åke Persson
E-post: akekjell@gmail.com, info@amnesty232.se
Tel: 0768 - 98 44 09
Arbete: Burma, Yemen, Indien

Grupp U 77 - Söker nya medlemmar

Gruppen är aktiv på Cultura Gymnasium och jobbar främst med Amnestys kampanjer men delar av gruppen har även gjort en film och en tidning om barns rättigheter.
Gruppsekreterare: Rana Sulaiman
E-post: rana.sulaiman@culturagymnasium.se

HÄSSLEHOLM

Grupp 179

Arbetar med frågor som berör Kina och samvetsfångar i Laos.
Gruppsekreterare: Anneli Nilsson
Telefon: 0730-511 942
E-post: kanneli@telia.com

HÖGANÄS

Grupp 313 - Söker nya medlemmar

Vi har ett aktionsfall ett sk. "Individuals at risk" i Laos och är med i Colombia-nätverket.
Gruppsekreterare: Susanne Norrestad
Telefon :042-34 42 83
E-post: susanne@nyhamn.pp.se

HÖRBY

Grupp 9 - Söker nya medlemmar

Arbetar främst med Amnestys secondhand butik i Hörby men har även en grupp som arbetar med kvinnors rättigheter. Denna grupp har deltagit på nationella utbildningar och aktionsdagar kopplat till den internationella kampanjen "Fattigdom- en rättighetsfråga".
Gruppsekreterare: Mariann Frank Karlsson
E-post: mariannfrank@live.se

KRISTIANSTAD

Grupp U 38

Gruppen är aktiv på Ljud och Bildskolan.
Gruppsekreterare: Dennis D. Bednardz
E-post: dennis.bednardz@outlook.com

LUND

Grupp 1 Amnesty Internationals Nordkoreagrupp i Lund söker mer medlemmar för att bättre kunna kämpa för mänskliga rättigheter!

Vi är en nystartad grupp som kommer arbeta med att bedriva politisk påverkan, bilda opinion och informera. Det spelar ingen roll om du är en expert på Nordkorea eller om du bara är nyfiken. Det är ett utmärkt tillfälle att lära sig!
Gruppsekreterare: Hilda Bengtsson
E-post: hilda.bernhardsson@live.se

Grupp 43 Studentgrupp

Gruppen är verksam på Lunds Universitet. Arbetar främst med aktuella kampanjer.
Gruppsekreterare: Karin Svensson
E-post: karin.ostlingsvensson@gmail.com

Turkietgruppen

Efter att statskuppen i Istanbul tog plats år 2016 har den turkiska staten utfört flera olika handlingar som medfört stora konsekvenser för personer bosatta i Turkiet. Tusentals personer har blivit uppsagda från deras arbetsplatser, diskriminerade, torterade och fängslade. Kritiska åsikter mot den turkiska regeringen är knappt tillåtet längre mer utan kan leda till stora konsekvenser. Turkietgruppen i Lund fokuserar således på att sprida en medvetenhet och förändring gällande situationen för medborgare, människorättsförsvarare, journalister samt kurders situation i Turkiet. Detta genom att hålla olika former av aktioner i form av manifestationer, namninsamlingar, föreläsningar, film/dokumentärvisningar och samarbeten med andra grupper inom Amnesty samt andra organisationer.

Gruppsekreterare: Linn Amanda Szemberg
E-post: linnamandaszemberg@gmail.com

The Turkey Group

After the coup in Istanbul took place in 2016, the Turkish government carried out several acts that have had major consequences for people living in Turkey. Thousands of people have been dismissed from their jobs, discriminated against, tortured and imprisoned. The Turkey Group in Lund therefore focuses on spreading awareness and to change the situation of human rights defenders, teachers, journalists and Kurds in Turkey. This by arranging different types of actions such as manifestations, petition lists, lectures, film / documentaries and collaborating with other groups within Amnesty and other organizations.

Contact: TurkeygroupLund@mail.amnesty.se
Group secretary: Linn Amanda Szemberg,linnamandaszemberg@gmail.com

Grupp 160

Vi är en grupp Amnestymedlemmar som arbetar med Turkiet, Nordafrika, Zimbabwe, Burma och diverse aktioner. Många är engagerade i andra Amnesty-aktiviteter som styrelsen, Amnestyaffären, postordern och bokloppis. Marocko, Tunisien och Libyen har varit föremål för vår brevskrivning och utåtriktade information. I Zimbabwe har vi bl a uppmärksammat tvångsförflyttning och polisvåld.
Gruppsekreterare: Bengt Törjas
Telefon: 046 - 211 20 03
Epost: btorjas@gmail.com

Grupp 236 - Söker nya medlemmar

Gruppen har aktionsfall i Iran och Kina.
Gruppsekreterare: Astrid Adelgren
E-post: astridadelgren@hotmail.com

The Campaign group

The campaign group in Lund has in the autumn of 2017 started up again! We are a very active group with many meetings. We work alongside the campaigns organized by Amnesty. We like to do actions in the square and we also have the ambition to organize Quiz in pubs as well as screenings and lectures. We are currently working with the Brave campaign!

Contact: Farai Chikwanha, faraichikwanha.fc@gmail.com

Kampanjgruppen

Vi i kampanjgruppen i Lund har hösten 2017 startat upp igen! Vi är en väldigt aktiv grupp med många möten. Vi arbetar utefter kampanjerna som Amnesty anordnar. Vi gillar att göra aktioner på torg och har också som ambition att anordna Quiz på pubar samt filmvisningar och föreläsningar. Just nu arbetar vi med kampanjen Brave!

Kontaktuppgifter: Farai Chikwanha, faraichikwanha.fc@gmail.com

Lördagsgruppen

Lördagsgruppen, which translates to “the Saturday group”, consists of volunteers that are helping out in Amnesty’s second hand store in Lund during Saturdays. The store is located at Bredgatan 8 and is open between 11.00 and 15.00 (11 am and 3 pm) on Saturdays. We usually split the day into two shifts with at least two volunteers at a time. It’s very easy and fun to help out in the store!
The members of Lördagsgruppen consists of both people who are active in other groups in Amnesty and of people who are not but likes to help out in the store a few Saturdays every semester.

Contact: Maja Perdegård lordagsgrupp@gmail.com 0708631864 (+46708631864)

Lördagsgruppen

Lördagsgruppen består av volontärer som hjälper till I Amnestys second hand-butik i Lund under lördagarna. Butiken ligger på Bredgatan 8 och har på lördagarna öppet mellan 11.00 och 15.00. Vi brukar dela upp dagen i två pass med minst två volontärer åt gången. Det är väldigt enkelt och roligt att stå i butiken! Medlemmarna i Lördagsgruppen består både av personer som är medlemmar i andra Amnesty-grupper och av personer som inte är aktiva i någon annan del av Amnesty men som gärna hjälper till i butiken ett par lördagar per termin.

Kontaktuppgifter: Maja Perdegård lordagsgrupp@gmail.com, 0708631864

Grupp U 5 - Söker nya medlemmar

Gruppen är aktiv på Katedralskolan där gruppen är baserad.
Gruppsekreterare: Finn Mott
E-post: elev.finnmott@skola.lund.se

Grupp U 52 - Söker nya medlemmar

Gruppen är aktiv på gymnasieskolan Spyken.
Gruppsekreterare: Ellen Sjö E-post: sjoo.ellen@gmail.com

Grupp U 91 - Söker nya medlemmar

Gruppen är aktiv på gymnasieskolan Drottning Blanka.
Gruppsekreterare: Jonas Al-Shaykhly
Email: jonaskarim@gmail.com

Grupp U 43 - Söker nya medlemmar

Gruppen är aktiv på Polhemsskolan.
Gruppsekreterare: Raffay Abrar E-post: raffay_jedi@hotmail.com

MALMÖ

Grupp 17 - Söker nya medlemmar

Vi i grupp 17 är engagerade i aktionsfall som riktar sig mot Syrien och i RAN-fall som riktar sig mot både Colombia och Turkiet. Vår grupp består av 7 aktiva medlemmar som representerar olika åldrar och där majoriteten av oss är kvinnor. Vi är en stabil grupp som funnits sedan 1974. En del av oss har funnits med i gruppen länge och tillsammans har vi en lång rad av olika erfarenheter. Bland annat har många av oss arbetat med olika former av internationell hjälpverksamhet.
Gruppsekreterare: Carl-Axel Johansson
Telefon: 040 - 13 64 17
E-post: carlberit@telia.com
Arbetar med: Syrien

Grupp 29

Gruppen arbetar mot diskriminering i Europa med fokus på Romers rättigheter.
Gruppsekreterare: Ann Date
E-post: annmargrethd@gmail.com

Grupp 79

Studentgrupp på Malmö Högskola som är aktiva i de globala kampanjerna. De har haft flera filmvisningar och utåtriktade aktioner på Högskolan. Gruppen är engelskspråkig.
Gruppsekreterare: Sofia Hallqvist
E-post: amnestystudentmalmo@gmail.com

Grupp 89

Gruppen jobbar för en människorättsorganisation för ungdomar och studenter i Sudan som heter Girifna.
Gruppsekreterare: Hilde Selander
E-post: hilde.selander@swipnet.se

Grupp 102

Vi är en grupp som har en stabil skara bidragsgivare och kan fungera med få eller flera aktiva medlemmar. Gruppen bildades 1975 och har en kärna kvar sedan dess. En tradition som vi har bevarat är att ansvara för bösskramling för malmögrupperna i Beijers park på valborgsmässoafton. En annan har varit att ta fram konstnärliga vykort, affischer, utställningar, flera gånger åt svenska sektionen. Numera blir det mest brevskrivning, speciellt gäller det Burma.
Gruppsekreterare: Anna Gudmundsson
Telefon: 040 - 26 76 33
Epost: annagud@spray.se

Kvinnorättsgruppen

Arbetar med kvinnors rättigheter. Gruppen är verksam i Malmö.
Gruppsekreterare: Alicia Barkström
E-post: a.barkstrom@gmail.com

Grupp U78 - Söker nya medlemmar

Gruppen är aktiv på Malmö Latinskola. De deltar aktivt i Amnestys kampanjer.
Gruppsekreterare: Sam Svalander
E-post: samsvalander@gmail.com

U69 - Söker nya medlemmar

Gruppen är aktiv på Malmö Borgarskola. De deltar aktivt i Amnestys kampanjer.
Gruppsekreterare: Klara-Josefin Ehrnst
E-post: utbklaehr@skola.malmo.se

U59 - Söker nya medlemmar

Gruppen är aktiv på ProCivitas gymnasium i Malmö. De deltar aktivt i Amnestys kampanjer.
Gruppsekreterare: Isabelle Viderum
E-post: isabelle.viderum@gmail.com

OLOFSTRÖM

Grupp 66

Gruppen arbetar med två aktionsfall från Burma och Israel/Palestina.
Gruppsekreterare: Ingegerd Lindell Davies
E-post: ingegerd.davies@oktv.se

SÖLVESBORG

Grupp 146

Amnestygrupp 146 i Sölvesborg bildades 2003 och har ca 10 aktiva medlemmar. Vi arbetar lokalt för att skapa opinion och för att Amnesty och MR-fågor ska få utrymme i Sölvesborg. Vi arrangerar olika kulturevenemang, finns på marknader och festivaler och ibland kan man se oss ute på stan. I flera års tid har vi arbetat med amnestyfall från Syrien. Vi har deltagit i kampanjen STOPPA VÅLDET MOT KVINNOR och deltar nu i FATTIGDOM - EN RÄTTIGHETSFRÅGA. I samband med den internationella kvinnodagen den 8:e mars har vi skapat en tradition där vi uppmärksammar dagen på olika sätt, till exempel filmvisning, föreläsningar och författarbesök.
Gruppsekreterare: Per Nilsson
E-post: solprinsen@gmail.com

TRELLEBORG

U44 - Söker nya medlemmar

Gruppen är aktiv på Söderslättsgymnasiet. De deltar aktivt i Amnestys kampanjer.
Gruppsekreterare: Ardit Gjoci
E-post: arditluizgjoci@hotmail.com

DISTRIKTSGRUPP

Flykting- och migrationssamordnare
För information och frågor kontakta:
flyktingmigration.syd@mail.amnesty.se

Förvarsgruppen - Söker nya medlemmar

På förvaret besöker gruppen flyktingarna som är tagna i förvar (frihetsberövade). Anledningen att de sitter där är oftast att de ska utvisas ur landet.
Gruppens roll på Förvaret är att vara;
- Medmänniska; att lyssna och finnas till som stöd.
- Observatör; hur är deras situation på Förvaret?
- Praktisk vägledare; Informera om Amnesty och andra NGO-organisationer. Hjälp till självhjälp. Bidra t.ex. med landinformation.

Den som vill vara med i Amnestys Förvarsgrupp är välkommen att delta i en introduktionskurs som vanligtvis hålls i början av året samt efter sommaren. För mer information om gruppen och kursen kontakta: madelaine.seidlitz@amnesty.se