Amnesty Södra Norrland

I Södra Norrland finns i dagsläget två grupper, i Härnösand och Östersund

Kontakt

Grupp 251 Härnösand
Malgorzata Håkansson
070 – 653 77 27
malgosia02@hotmail.com

Grupp 78 Östersund
Henrik Harr
070-644 55 29
henrik.harr@yahoo.com