Amnesty Södra Norrland

I Södra Norrland finns i dagsläget två grupper, i Härnösand och Östersund

Kontakt

Grupp 251 Härnösand
Dunia Ali 0734107331 deega-foos@hotmail.com

Grupp 78 Östersund
Henrik Harr
070-644 55 29
henrik.harr@yahoo.com