Amnesty Södra Norrland

I Södra Norrland finns i dagsläget två grupper, i Härnösand och Östersund

Kontakt

Grupp 251 Härnösand
Jan Bos
070 – 346 54 27
jan.a.bos@tele2.se

Grupp 78 Östersund
Henrik Harr
070-644 55 29
henrik.harr@yahoo.com