Om ABG Stockholm

Amnesty Business Group Stockholm (ABG Stockholm) riktar in sig på företag och mänskliga rättigheter. Med hjälp kampanjer och aktioner mot enskilda företag söker vi förhindra att företag kränker mänskliga rättigheter och gör sig medskyldiga till exploatering av människor och miljöer i de samhällen de verkar i. Vi arbetar också med att höja medvetenheten kring mänskliga rättigheter i företagsvärlden överlag. Vi vill öka möjligheterna att ställa företag till svars och skapa ökad tillgång till rättvisa för dem som drabbats av företags kränkningar.

Multinationella företag har större makt och inflytande än någonsin. De flesta bidrar positivt till de samhällen de verkar i. Men inte alla. Alltför ofta kränks människors rättigheter när företag utnyttjar korrupta, svaga eller icke-existerande politiska och juridiska system. Amnestys rapporter lyfter fram exempel på hur hela samhällen har tvångsförflyttats för att bereda plats åt företags verksamheter och hur människors hälsa och försörjningsmöjligheter har slagits ut när jordbruksmarker och vattendrag har förorenats. Våld och konflikter kan trappas upp när företag försöker skydda sina tillgångar och de människor som drabbas har sällan möjlighet att ställa företagen till svars.