Amnesty Business Group (ABG)

Amnesty Business Group (ABG) är en specialgrupp inom svenska Amnesty.

ABG har aktiva grupper i Stockholm, Göteborg och Malmö.

Vi arbetar för att:

  • företag ska respektera mänskliga rättigheter i all sin verksamhet

  • stater ska ställa företag till svars när de gör sig medskyldiga till kränkningar

  • säkerställa att de som drabbas får till gång till rättvisa

ABG:s övergripande arbetsuppgifter är att:

I första hand bedriva ett opinionsbildande arbete gentemot allmänheten, t.ex. genom att ta initiativ till utåtriktade aktiviteter, medverka i lobbyinsatser, arrangera seminarier, skriva insändare eller debattartiklar och göra informationsutskick

I andra hand göra det möjligt för grupper, medlemmar och allmänhet att delta aktivt i Amnestys arbete med företags ansvarsskyldighet, t.ex. genom att skapa mötesplatser för dem som är intresserade av företags ansvarsskyldighet och förmedla tips och idéer till Amnestys aktiva medlemmar

I tredje hand fungera som kompetensresurs för sektionen, svara på frågor från medlemmar, media och allmänhet, medverka i utbildningar och ta fram informationsmaterial om företags ansvarsskyldighet