FACKLIGA GRUPPEN

Runtom i världen förföljs dagligen människor på grund av sitt fackliga engagemang. De hotas till livet för sitt arbete för rättvisare arbetsvillkor, de riskerar att dömas för samhällsomstörtande verksamhet och kan hållas fängslade i åratal. Fackliga ledare och andra förgrundsgestalter utsätts i vissa länder systematiskt för dödshot, de grips, torteras och avrättas.

Amnesty arbetar för varje individs rätt att öppet och med fredliga medel uttrycka sina åsikter. Att främja fackligt aktivas rättigheter och att motarbeta kränkningar ingår därför naturligt i Amnestys åtagande.

Läs mer »

Vädjanden

FOKUS

Vi vädjar för fackliga medlemmar världen över.

Läs mer »

Kontakta oss

fackligagruppen@mail.amnesty.se

Anslut dig till vårt e-postnätverk genom att fylla i vårt formulär här.