FOKUS

Amnesty arbetar för varje individs rätt att öppet och med fredliga medel uttrycka sina åsikter. Att främja fackligt aktivas rättigheter och att motarbeta kränkningar ingår därför naturligt i Amnestys åtagande.