FACKLIGA GRUPPEN

Runtom i världen förföljs dagligen människor på grund av sitt fackliga engagemang. De hotas till livet för sitt arbete för rättvisare arbetsvillkor, de riskerar att dömas för samhällsomstörtande verksamhet och kan hållas fängslade i åratal. Fackliga ledare och andra förgrundsgestalter utsätts i vissa länder systematiskt för dödshot, de grips, torteras och avrättas.

Amnesty arbetar för varje individs rätt att öppet och med fredliga medel uttrycka sina åsikter. Att främja fackligt aktivas rättigheter och att motarbeta kränkningar ingår därför naturligt i Amnestys åtagande.

Sedan några år tillbaka finns inom Amnesty en specialgrupp, den fackliga gruppen, för amnestymedlemmar som vill arbeta för fackliga rättigheter. Den fackliga gruppen har nära kontakt med svenska fackförbund. Gruppen förmedlar till dem den information som Amnesty har om kränkningar av mänskliga rättigheter.

Knutet till den fackliga gruppen finns ett nätverk som uppmanas agera utifrån Amnestys blixtaktioner och fackliga gruppens brevförslag då någons fackliga rättigheter kränks. Den fackliga gruppen anordnar också seminarier och utbildningar i samarbete med svenska fackförbund där fackliga rättigheter diskuteras och där situationen i ett specifikt land belyses.

Anslut dig till vårt e-postnätverk genom att fylla i vårt formulär här.

Kränkningar av fackliga rättigheter 2011

Vädjandebrev/Fackliga fall