Kallelse till årsmöte för Hälso- och sjukvårdsgruppen, Amnesty 5 mars

Vi bjuder på kaffe och startar med en visning av filmen "Syria´s Disappeared - The Case against Assad", ett mycket starkt dokument över regimens brott. Vi får under 50 minuter följa syrier som "försvunnit", fängslats och frigivits men också om kampen för rättvisa. Amnesty har köpt tillstånd att visa filmen för den ringar in just de frågor vi arbetar med. Se mer i Insats okt. 2017 och http://syriasdisappeared.com/trailer/

Ta tillfället att se filmen med oss!

Till visningen och kaffet med tilltugg är även andra Amnestymedlemmar välkomna. Därefter följer väl förberett årsmöte. Dagordning samt verksamhetsberättelse för 2018 hittar du under rubriken "Dokument".

Vill du komma på årsmötet meddela gärna Birgit Feychting email: birgit.feychting@gmail.se mobil 070-644 20 41 eller Inger Sjöberg email: sjoberginger@telia.com tel 018-32 02 10 eller mobil 0709-540123 alternativt bara kom! Porten är dock stängd och du får ringa något av mobilnumren så öppnar vi. Till Amnestykontoret kommer man lätt (ca 5 min) med bussar från Slussen mot Nacka, gå av vid Londonviadukten och promenera rakt fram ca 150 meter till ett vitt hus med Amnestys namn.

Mycket välkommen!

Inger Sjöberg Agneta Nordberg ordförande vice ordförande, mötesordförande

Hälso-och sjukvårdsgruppen, Svenska Amnesty