Juristgruppen

Svenska Amnestys juristgrupp är en grupp ideellt engagerade jurister och juridikstuderande som på olika sätt arbetar för att stärka skyddet för mänskliga rättigheter. Vi deltar i organisationens arbete på många sätt, bland annat genom att bistå Amnesty med juridisk kompetens, genom att delta i Amnestys kampanjer och aktioner samt genom att få jurister intresserade av Amnesty och mänskliga rättigheter.

Läs mer »

Vad gör juristgruppen?

Mänskliga rättigheter är mer än moraliska och filosofiska begrepp. Rättigheterna är förankrade både i folkrätten och i staters nationella lagar. I arbetet för mänskliga rättigheter är det viktigt att ta fasta på den juridiska aspekten av dessa.

Läs mer »

Nyheter

Madelaine Seidlitz ny hedersmedlem »
13 december 2013 15:57

På juristgruppens årsmöte presenterade styrelsen juristgruppens hedersmedlem för året; dvs. fram till nästa årsmöte våren 2012. Styrelsen utsåg enhälligt Madelaine Seidlitz till hedersmedlem!

Alla nyheter »