Vad gör juristgruppen?

Svenska Amnestys juristgrupp är en grupp ideellt engagerade jurister och juridikstuderande som på olika sätt arbetar för att stärka skyddet för mänskliga rättigheter. Vi deltar i organisationens arbete på många sätt, bland annat genom att bistå Amnesty med juridisk kompetens, genom att delta i Amnestys kampanjer och aktioner samt genom att få jurister intresserade av Amnesty och mänskliga rättigheter.

Du kan följa vårt arbete här på webbplatsen. Som medlem i juristgruppen kan du logga in på våra interna sidor, där du hittar interna artiklar och nyheter, diskussionsfora, kampanjmaterial, vår medlemstidning, handlingsplaner, verksamhetsberättelser och mötesprotokoll, m.m.

Har du avlagt någon form av juristexamen, eller är inskriven för studier vid en juridisk fakultet eller motsvarande? Då är du välkommen att bli medlem i juristgruppen. Ett krav för medlemskap är dock att du även är medlem i Amnesty International. Som medlem kan du fritt engagera dig i vårt arbete, eller välja att passivt stödja detsamma genom din medlemsavgift.