Madelaine Seidlitz ny hedersmedlem

På juristgruppens årsmöte presenterade styrelsen juristgruppens hedersmedlem för året; dvs. fram till nästa årsmöte våren 2012. Styrelsen utsåg enhälligt Madelaine Seidlitz till hedersmedlem med följande motivering:

”Juristgruppens styrelse har beslutat att utse Madelaine Seidlitz till juristgruppens hedersmedlem för 2011. Madelaine är jurist på Amnestys sekretariat i Stockholm där hon arbetar främst med flykting- och migrationsfrågor samt folkrätt.

Madelaine är en mycket kunnig och engagerad människorättsjurist som på ett skickligt sätt lyckas förmedla de orättvisor som asylsökande och migranter utsätts för till såväl amnestymedlemmar som allmänhet och myndigheter. Hon inspirerar också till handling och till inhämtande av kunskap, genom att vara en oerhört kunnig och inspirerande föredrags- och seminarieledare.

Förutom att arbeta för mänskliga rättigheter har Madelaine i många år gjort otroligt värdefulla och uppskattade insatser för juristgruppens medlemmar, framför allt när det gäller arbetet med remissvar och utbildning inom flykting- och migrationsrätt. Madelaine har i många år varit ett stort föredöme och en fantastisk inspiration för juristgruppens medlemmar och vi är säkra på att hon kommer att så förbli i många år framöver.

Vi är mycket stolta över att kunna utse Madelaine Seidlitz till juristgruppens hedersmedlem för 2011.”