Juristgruppen

Juristgruppen är en specialgrupp inom Svenska Amnesty. Vår verksamhet har i syfte att:

  • bistå Amnesty International med juridisk kompetens genom rådgivning, utbildning och andra lämpliga metoder,
  • verka för den svenska juristkårens medvetenhet om Amnesty International och dess åtagande och verksamhet,
  • bidra till den svenska juristkårens intresse för mänskliga rättigheter, samt
  • delta i Amnesty Internationals kampanjer, blixtaktioner och övrig verksamhet.

Det finns en juristgrupp i Sverige. Juristgruppen är uppdelad i sex stycken lokala undergrupper, vilka i sin tur kan vara indelade i olika arbetsgrupper. Tre av våra arbetsområden är nationellt samordnade.

Juristgruppen leds av en styrelse som väljs av medlemmarna på ett årsmöte. Styrelsen består av en ordförande och en kassör samt en representant från vardera lokalgrupp.

Alla jurister eller juridikstuderande som är medlemmar i Amnesty International svenska sektionen är välkomna att bli medlemmar i juristgruppen.

Styrelsen

Juristgruppens styrelse verkar nationellt med frågor som juristgruppens organisation, ekonomi, administration och medlemsvård, m.m. Styrelsen består av en ordförande och en kassör samt en representant från varje lokalgrupp.