Aktionsfall

Teodora del Carmen Vasquez

Teodora väntade sitt andra barn och befann sig på sin arbetsplats när hon plötsligt fick svåra smärtor. Hennes vatten gick och hon svimmade. Hon drabbades av missfall medan hon väntade på ambulansen. Med ambulansen kom polisen som trots att hon blödde kraftigt och var knappt vid medvetande, försågs hon med handfängsel och arresterades misstänkt för mord. Utan tillgång till effektiva ombud dömdes hon efter en bristfällig rättegång till 30 års fängelse för "förvärrat dråp", likt tiotals andra kvinnor i El Salvador.

I El Salvador råder totalt abortförbud, även i de fall när graviditeten utgör en fara för kvinnans liv eller är ett resultat av våldtäkt eller incest. Rädslan och misstänkliggörandet har lett till att kvinnor med besvär eller komplikationer vid födseln förvägras sjukvård vid offentliga sjukhus.

Vi uppmärksammar Teodoras fall och situationen för kvinnor i El Salvador genom att göra utåtriktade aktioner samt genom att samla underskrifter och skicka vädjande brev till makthavare i El Salvador.

Laisa Santos Sampaio

Laísa arbetar som lärare och har på grund av sitt miljöengagemang mot landgrabbing och illegal skogsavverkning blivit hotat till livet. Två familjemedlemmar sköts till döds år 2011 på grund av samma engagemang och nu hotas Laísa på samma sätt som dessa gjordes innan de mördades.

Laísa Santos Sampaio och andra människorättsaktivister i Amazonas är i fara och vi belyser fallet med att göra utåtriktade aktioner, skicka vädjandebrev till makthavare i Brasilien tillsammans med hälsningar direkt till Laísa.

Bild från aktion för Laísa Santos Sampaio på Medborgarplatsen, Stockholm den 19 oktober 2013