Stockholm Distriktsgrupper

Arbetsgrupper samt Ungdomsgrupper (hittas längst ner) i Stockholm

Mycket av det praktiska arbetet inom Amnesty sker i mindre grupper. Väljer du att arbeta tillsammans med andra i en Amnestygrupp kan uppgifterna variera med allt från att ta sig an ett aktionsfall till att göra utställningar, skriva insändare, samla in pengar och informera om mänskliga rättigheter i olika sammanhang.


Amnesty 06 Turkietgrupp, Stockholm

Gruppen Turkiet utövar påtryckningar på makthavare att respektera mänskliga rättigheter. I den här gruppen tar vi minoriteternas rättigheter på allvar. Arbetet bedrivs främst genom brevskrivning, men det förekommer även vissa former av lobbyarbete. Vi informerar, utbildar och skapar opinion kring mänskliga rättigheter. Vi vill gärna värva nya medlemmar, både aktiva medlemmar och personer som stödjer Amnestys arbete.

Kontakt: Zarathustra Acat, (turkietgruppen@mail.amnesty.se)


Grupp 8, Stockholm

Gruppen arbetar med två fångar i Laos. En fånge är frisläppt och vi hoppas att den andre blir fri under detta år (2015). Dessutom arbetar vi med tre unga kvinnliga personer som är fängslade i Egypten. Vi är också intresserade av händelseutvecklingen i Turkiet, Zimbabwe och Indien och skriver brev så snart vi har en blixtaktion för dessa länder. Gruppens medlemmar är runt 12 personer , både seniorer och yngre, och vi träffas hos varandra eller på sekretariatet ca. en gång i månaden. Vi gör bössinsamlingar regelbundet och gruppen har ett antal stödmedlemmar.

Kontakt: Ingela Taxell, email: ingela.taxell@outlook.com. Gruppens har även en hemsida: www.aise8.n.nu


Grupp 15, Hägersten/Södermalm

Gruppen arbetar under hösten 2018 med aktionsfall i Eritrea, Ryssland och Nordkorea. Vi är tio personer i gruppen och vi träffas ungefär en gång i månaden. Vi brukar ses antingen hemma hos någon av medlemmarna, företrädesvis på Söder, eller på central plats i stan. Fokus i arbetet ligger på brevskrivning för våra fall och i de kampanjer som vi regelbundet deltar i. Någon eller några i gruppen brukar delta i evenemang som anordnas av Stockholmsdistriktet. Vi tar gärna emot fler medlemmar i gruppen!

Kontakt: Bitte Spiik; bittespiik@hotmail.com


Grupp 21, Latinamerikagruppen - Söker fler medlemmar

Gruppen fokuserar på Latinamerika, är med i landprogrammet för Colombia och har aktionsfall i Brasilien och El Salvador.

Kontakt: Emelie, n_emelie@hotmail.com


Grupp 26, Kungsholmen/Vasastan - Söker fler medlemmar

Vi jobbar med två aktionsfall i Iran. Grupp 26 är en grupp av de klassiska slaget, och vi ägnar oss framför allt åt att skriva brev till makthavarna i Iran. Vi har även deltagit i Amnestys bokbord på Drottninggatan några gånger, samt haft ett bord på julmarknaden "Schysst jul" för att samla in underskrifter - dels som en del i kampanjen "Skriv för frihet", dels för att få de fångar vi arbetar för frigivna. Gruppen har ett åldersspann på ungefär 40 år, och vi brukar ses hemma hos varandra. Vi tar gärna emot ytterligare medlemmar.

Kontakt: Olle Lundell; olle.lundell@gmail.com


Grupp 32, Stockholm - Söker fler medlemmar

Har aktionsfall i Azerbajdzjan och i Israel och är även med i landprogrammet för Israel/OT/PA. Gruppen består av sju aktiva medlemmar som skriver många kort och brev, ordnar loppmarknader, lotterier och deltar i världens längsta bokbord. Har inte möjlighet att ta emot fler medlemmar i dagsläget.

Kontakt: Ulla Kullenberg; ulla.kullenberg@live.se


Grupp 44, Filmgrupp: Syster Syster - Söker fler medlemmar

Gruppen arbetar med flickors och kvinnors rättigheter med fokus på sexuella och reproduktiva rättigheter. Gruppen anordnar varje år filmfestivalen ”Syster Syster!” i Stockholms-området med ett nytt tema för varje festival. Består för närvarande av sex stycken aktiva medlemmar och välkomnar nya medlemmar!

Kontakt: Martin Eneroth Johansson, email: roten87@gmail.com.


Grupp 65, Stockholm

Jobbar med fall i Vitryssland och Kirgizistan.

Kontakt: Erik Nordberg; erik@nordberg.se


Grupp 88 Kvinnorättsgrupp - Söker fler medlemmar

Kvinnorättsgruppen 88 startade hösten 2015 och är för nuvarande cirka 5-10 medlemmar. Vi välkomnar varmt nya medlemmar med alla slags bakgrunder och identiteter. Gruppen arbetar med frågor som rör kvinnors rättigheter runt om i världen. Under vår första höst har vi bland annat arbetat för avkriminaliseringen av abort i El Salvador genom kampanjen ”Skriv för frihet”. Om du är intresserad av kvinnors rättigheter och vill vara med att forma en nystartad grupp så har du hittat rätt! Våra möten hålls varannan vecka. Vi ses!

För mer information kontakta Inez Hellström på inez.hellstrom@gmail.com.


Grupp 101, Enskede - Söker fler medlemmar

Arrangerar en konst- och musikfestival som heter "Släpp fångarna loss", där all vinst går till Amnesty.

Kontakt: Annika Lundström; annikalundstrom@hotmail.com


Grupp 123, Norrmalm/Stockholm

Gruppen har aktionsfall i Iran och Etiopien. Den är dessutom med i landprogrammet för Nordafrika.

Kontakt: Leena Kangas; leena.s.kangas@telia.com


Grupp 130, Stockholm

Den här gruppen jobbar med flickor i Burkina Faso som tvingats in i tvångsäktenskap. Hör av dig om du vill veta mer om gruppen.

Kontakt: Josefine Nilsman, j.nilsman@gmail.com


Grupp 140, Mellanösterngruppen

Även kallad mellanösterngruppen då de har mellanöstern som tema och fokuserar mycket på Syrien.

Kontakt: Zekiye Cansu; Lars-Erik Öller; zekcan1@hotmail.com, larserik.oller@gmail.com


Grupp 141, Stockholm

Grupp 141 för Östafrika arbetar med länderna i regionen och har ett aktionsfall i Etiopien. Arbetar med Kalityprojektet under hösten 2016 och våren 2017.

Kontakt: Susanne Wise, susannewise@yahoo.com.


Grupp 148, Syriengruppen

Grupp som fokuserar främst på syriska aktionsfall/kampanjer. Möten brukar oftast hållas i stan.

Kontakt: syriengruppen148@mail.amnesty.se


Grupp 155, Stockholm

Vi jobbar med fall i Kina och Iran samt löpande fall. Har sina möten i innerstan o Lidingö.

Kontakt: Charlotte Bohman, charlotte.bohman@gmail.com


Grupp 167, Stockholm, Täby och Sollentuna

Under 2019 arbetar vi med aktionsfall i Bahrain, Kina, Egypten, Kamerun och Saudiarabien. Vi följer även utvecklingen i Colombia, Nigeria, Iran och Burma, där vi agerar vid vissa tillfällen. Vi deltar i kampanjen Också människa och i Brave-kampanjerna. Två gånger årligen samlar vi in pengar till vår verksamhet (porto) i Sollentuna centrum och får underskrifter som vädjar för något speciellt fall. Vi deltar i Bokbord Stockholm, som ordnas i augusti. Gruppen består av nio medlemmar i varierande ålder, som träffas hemma hos varandra omkring åtta eller nio gånger per år, dessemellan kontakt via epost-utskick.

Vi bor i Stockholm, Täby och Sollentuna. Kontakt: Anna Brynell, au.brynell@telia.com.

Grupp 193, Stockholms Amnestykör - Söker fler medlemmar samt en ny körledare

Inte bara en grupp utan en Amnestykör! Stockholms Amnestykör sjunger i olika forum, däribland distriktets samt gruppernas aktiviteter, anordnar även egna konserter och sjunger i andra sammanhang.

För information och anmälan - kontakta Fredrik Gröntoft på fredrik.grontoft@gmail.com, stockholmsamnestykor@mail.amnesty.se


Grupp 216, Solna/Sundbyberg

Gruppen har aktionsfall i Indonesien, Turkmenistan, Kina och Egypten. Vi deltar i kampanjerna Min Kropp, Mina Rättigheter och Stoppa Tortyr. Vi är en traditionell arbetsgrupp som huvudsakligen ägnar oss åt brevskrivning. De flesta medlemmarna bor utefter den blå tunnelbanelinjen. Vi träffas hemma hos varandra var tredje måndag.

Kontakt: Margit Berg-Olsson; margit.bergolsson@comhem.se


Grupp 301, HBTQI-gruppen

Grupp som fokuserar på HBTQI-rättigheter. (Homosexuella, Bisexuella, Transsexuella, Queer och Intersex). Alla intresserade är välkomna!

Kontakt: Lyn Wahu, Lyn.wahu.mail@gmail.com och/eller Borch.jess@gmail.com


Grupp 305, Stockholms stad

Gruppen är med i landprogrammet för Kina och jobbar med fall i Kina och Iran.

Kontakt: Anna Siegård; anna@siegard.com


Grupp 330, Stockholms Universitet - Söker fler medlemmar

Gruppen består mestadels av studenter vilka organiserar möten och aktiviteter på Stockholms universitetsområde. De deltar ofta i diverse kampanjarbete, både på nationell och internationell nivå. Gruppen har en egen sida på Facebook (www.facebook.com/AmnestySU) samt en Facebook-grupp. Mötena kan hållas på engelska/svenska och man behöver inte vara student för att gå med i gruppen.

/The group consists mainly of students who organise meetings and activities at the Stockholm University Campus. The group often takes part in different national and international campaigning activities. The university group has their own Facebook-page (www.facebook.com/AmnestySU) and -group. The meetings can be held in Swedish/English and it is not necessary to be a student in order to become a member of the group.

Kontakt/contact: Cecilia Wewel, grupp330@mail.amnesty.se


Grupp 333, Saltsjöbaden - Söker fler medlemmar

Gruppen arbetar med ett aktionsfall i Iran och har tema kvinnor.

Kontakt: Elisabet Engström; fam.engstrom@mailbox.tele2.se


Grupp 338, Stockholm - Söker fler medlemmar

Grupp 338 består av en handfull personer i blandade åldrar som träffas ungefär en gång i månaden i Stockholm. Gruppen har flera aktionsfall i Uzbekistan och har mycket kunskap om landet.

Kontakt: Eric Bichara; eric.bichara@gmail.com


Arbetsgrupper


Föräldragruppen, Vi är en grupp föräldrar/ blivande föräldrar som träffas en gång i månaden med barn, umgås och arbetar för mänskliga rättigheter utifrån våra förutsättningar. Vi tar gärna emot nya medlemmar.

Kontakt: Lisa Tistad, lisa.tistad@icloud.com.


AMD, Aktionsgruppen mot Dödsstraffet - Söker fler medlemmar

Kontakt: Moa Jedestav, amd@amnesty.se


Fackliga gruppen, Stockholm

Arbetar med att få stopp på alla kränkningar av fackliga rättigheter i världen.

Kontakt: fackligagruppen@mail.amnesty.se


Förvarsgruppen, Stockholm - Söker nya medlemmar

Besöker Migrationsverkets förvar i Märsta.

Kontakt: ida.lundborg@amnesty.se


Kampanjgruppen, Stockholm - Söker nya medlemmar

Jobbar med nationella kampanjer. T.ex. Amnestyloppet.

Kontakt: rolf.liljeback@sicklastrand.se


Amnesty Business Group

Arbetar med mänskliga rättigheter i förhållande till företagsvärlden.

Kontakt: abg@mail.amnesty.se


Ungdomsgrupper

I Stockholms distrikt finns det idag ca. 14 aktiva ungdomsgrupper som främst gör utåtriktade kampanjer samt aktioner på sina respektive skolor. Ungdomsgrupperna utgör en viktig del utav Amnestys kampanjarbete och bidrar med både kreativitet samt aktivistglädje.


Om du vill komma i kontakt med någon av ungdomsgrupperna eller om vill bilda en ny ungdomsgrupp eller har frågor om hur du engagerar dig på bästa sätt då kan du kontakta:

Mats Engman Aktivistsamordnare
mats.engman@amnesty.se