Stockholms Amnestykör

Hösten 2012 startades Stockholms Amnestykör, grupp 193 inom Stockholmsdistriktet.

Stockholms Amnestykör är en samling engagerade människor som tror på musikens kraft att förändra världen. Vår musik bygger på samarbete, glädje och kraften i musiken.

Vi representerar Amnesty genom att sjunga! Vi gör i snitt ett kortare framträdande i månaden. Stockholms Amnestykör har sedan starten sjungit på gator och torg, vid olika evenemang, och på härbärgen och flyktingboenden. Vi försöker i våra föreställningar få kontakt med publiken och vissa av våra sånger slutar ofta i allsång.

Kören sjunger alla möjliga genrers med betydelsefulla texter; svensk folkmusik, folkmusik från andra länder, pop och rock arrangemang, spirituals, gospel samt ”traditionell” fyrstämmig körmusik. Allt med en koppling till kampen för en rättvisare värld där alla ska få leva i frihet från förtryck.

Låt oss sjunga oss till en bättre värld tillsammans!

Kontakta oss

Vill ni att Stockholm Amnestykör kommer och sjunger hos er? Eller är du intresserad av att komma med i kören?

Mejla oss:
stockholmsamnestykor@mail.amnesty.se

Ordförande:
Maria Gilljam, 070 327 45 43
Gruppsekreterare:
Emma Berglund, 0736 736 223

Vill du bara hålla dig uppdaterad om oss och våra aktiviteter kan du gilla vår Facebook sida:
https://www.facebook.com/StockholmsAmnestykor/

Eller kolla vårt Instagram flöde:
https://instagram.com/amnestychoir08/

Nyheter

Sing-along 22 mars! »
18 mars 2018 11:27

Välkommen till en sing-along med Stockholms Amnestykör! OBS: ny lokal hos Vocal Devotion, Tomtebogatan 39. Efter körövningen är du också välkommen att följa med på "after-choir".

Alla nyheter »

Vi behöver dig som älskar att sjunga!

Stockholms Amnestykör är för dig som tycker om att sjunga och tycker att musik är viktigt. Du har sjungit lite eller mycket tidigare i ditt liv. Du behöver inte ha sångarerfarenhet, men om du har erfarenhet av att sjunga i, eller till och med av att leda, en kör så är detta självklart ett plus. Det är inget krav att kunna läsa noter, eftersom vi lär oss mest på gehör. Det viktigaste är ditt engagemang, och att du brinner för Amnestys arbete för mänskliga rättigheter.

Vår kör har 30 glada medlemmar i åldrarna 26 år och uppåt. Kören har en aktiv styrelse, ett delat körledarskap och fyra engagerade stämfiskaler. Vi övar i dagsläget under vår och hösttermin på torsdagskvällar kl 18:30-20:45 (inklusive fikapaus) i en centralt belägen lokal i Stockholm. Vi umgås även utanför kören, oftast direkt efter övningarna eller i samband med någon sjungning.