Amnesty Uppsala

Amnestys Uppsaladistrikt är ett av de mest aktiva distrikten i Amnesty Sverige, med egen lokal och cirka 10 aktiva grupper. Se längre ner för mer information om våra grupperna.

Arbetet i Uppsaladistriktet samordnas av en distriktsstyrelse som väljs på årsmötet. Varje styrelsemedlem är ansvarig för någon del av distriktet verksamhet, se till höger.

Om du vill skänka pengar till distriktet är det enklast via vårt Plusgirokonto som står till höger. Om du vill att pengarna skall användas till investeringar i lokalen anger du bara Lokalen som meddelande vid insättningen.

För att få information om distriktets aktiviteter kan du abonnera till vår mejllista uppsala@list.amnesty.se genom den här länkan:
http://list.amnesty.se/cgi-bin/mailman/listinfo/uppsala

Distriktet har också en sida på Facebook där vi informerar om kommande och genomförda aktiviteter:
https://www.facebook.com/amnestyuppsala/

Vi finns också på Twitter: @AmnestyUppsala

Är du redan aktiv kan du också gå med i distriktets Facebook grupp där vi organiserar våra aktiviteter.

Kontakt

Övre Slottsgatan 11B
75312 UPPSALA
Se på karta

Tel: 018-4183420
Pg-nr: 671092-5
Org-nr: 817601-3814

Allmänna frågor:

Distriktsombud Sofia Zisimopoulou uppsala1@mail.amnesty.se
Distriktsombud Ayla Erman uppsala2@mail.amnesty.se

Medlemsansvarig:
E-post: amnestyuppsala@gmail.com

Kassör och IT-ansvarig:
(kvitto och bössor; mejllistan, hemsidan, och IT-utrustning i lokalen)
Jacqueline Beaulac
Telefon: 0702672238
E-post: it.amnestyuppsala@gmail.com

Grupper i distriktet utan egna hemsidor

  • Grupp 39 (Fall i Egypten, Columbia, Iran, Gambia, och aktuella kampanjer)
  • Grupp 82 (Ett fall i Egypten, två fall i Bahrain, och aktuella kampanjer)
  • Juristgruppen (OBS: medlemskrav att man antingen studerar eller arbetar med juridik)