Vilka är vi?

ESK-gruppen arbetar ideellt med Ekonomiska, Sociala och Kulturella rättigheter.

Det är ett brett spektrum av rättigheter, och därför kan vi inrikta oss på de frågor som känns angelägna och som intresserar gruppmedlemmarna mest. Det kan till exempel vara rätten att få slippa bo i slum eller rätten till sin sexuella läggning men också frågor rörande företagsansvar och krav på sanering efter miljökatastrofer.

Ett engagemang i vår grupp är enligt oss medlemmar otroligt roligt! Du får under avslappnade former träffa drivna människor som brinner för vår omvärld. Du får diskutera viktiga frågor, prata med folk på stan och utvecklas som person samtidigt som du gör en insats för människor runtom i världen. Vi pratar engelska i gruppen då flera medlemmar kommer från andra länder.

Vi har möte ungefär en gång varannan vecka, endast under terminerna eftersom de flesta medlemmar är studenter.

Who are we?

We are a group of volunteers, focusing on economic, social and cultural rights.

The range of human rights is broad. We focus on the issues that the members of our group are most interested in and enthusiastic about. For example, this can include the right to live in decent accommodation, or the right to choose sexual orientation, as well as issues in relation to obligations of businesses to take responsibility for the effects of environmental disasters.

We are also committed to making our group fun! The members of the group are lovely, friendly and relaxed, and we strive to make the world a better place! The group discuses important issues, and talks to people around town.

We develop as people ourselves, and, at the same time, make a difference for people around the world. Our meetings take place about once a fortnight.

Vad jobbar vi med?

Under de senaste åren har ESK-gruppen bland annat fokuserat på HIV-positivas rätt till information och vård, avskaffande av dödsstraff för homosexualitet, kvinnors rätt att bestämma över sig själva och romers rättigheter till tryggt boende.

Vi genomför aktioner på stan, på stadsbiblioteket eller vid event för att väcka allmänhetens intresse. Vi brukar samla in namnunderskrifter för att skicka till relevant auktoritet, till exempel ledningen i ett land, eller en företagsledare. För att nå ut med vår information och få in så många underskrifter som möjligt lägger vi ner mycket arbete på att göra aktionerna visuella och väcka uppmärksamhet, fotot ovan är ett exempel! Vi vill gärna bjuda in folk på stan till att interagera med oss på något sätt.

What are we working on?

In recent years, the ESC Group has focused on issues such as the right of people who are HIV positive to access information and care, elimination of the death penalty for homosexuality, women's rights, and rights to safe housing.

Our campaigns in Uppsala have included action in the city centre, at the library, during Kulturnatten, and at a Christmas market, to gain public interest. We usually collect signatures to send to the relevant authorities, such as a government or a company. In order to ensure that our information creates an impact, and to get as many signatures as possible, we put a lot of work into making our activities visible, involving anything that attracts attention. The photo above show one example! We are always eager to interact with people and look forward to meeting you!

Kontakta oss

Välkommen att kontakta oss eller gilla oss på Facebook!

Feel free to contact us, and like us on Facebook!

Wiebke Struckmann wiebke.struckmann@gmx.net

https://www.facebook.com/ESKAmnestyUppsala