Vi behöver nya medlemmar!

Gruppen sammanträder i allmänhet var tredje vecka på Amnesty Uppsalas lokal, Övre Slottsgatan 11B. Vi har mycket vi vill göra, men har tyvärr för få medlemmar. Nya är hjärtligt välkomna!

Kontakta oss

Erik T. Karlsson
erik.karlson@bredband.net

Vad vi arbetar med nu

Colombia

Fredsbyn San José de Apartadó är en by i norra Coombia som förklarat sig vara icke-deltagande i striderna mellan armé/paramilitära styrkor och gerillan (FARC). Attackeras trots detta ständigt av framförallt paramilitärer, men även armén och gerillan. Vi har kontakt med Fredsbyn via mail. Två av byborna var nyligen i Sverige.

Vi arbetar också med aktioner rörande andra fall i Colombia, t.ex. hot och attacker mot urinvånare och hot och förföljelse mot fackföreningsledare.

Israel/Ockuperade områden

Byarna Humsa och Hadidiya i Jordandalen bebos av bönder och herdar. De har vid upprepade tillfällen beordrats att flytta och har fått sina bostäder och odlingar förstörda. Israel anser sig ha rätten på sin sida medan internationell rätt säger motsatsen.

Vi deltar också i andra aktioner rörande Västbaken och Israel.

Övrigt

Blixtaktioner, 100 - 200 brev om året skrivs av gruppen.

Dessutom deltar vi i distriktets aktiviteter, t.ex. brevskrivningsmaraton och kulturnatten.bet

Tidigare fall

Den 30 april 2012 blev Patrick Okoroafor från Iwo State i Nigeria en fri man. 1995 arresterades den 14-ärige Patrick och dömdes till döden av en militärdomstol för rån och kidnappning. År 2000 förklarades domen ogiltig men Patrick frigavs ej, utan fick fortsatt sitta ängslad ”at the Governor’s pleasure”. Först år 2008 fick Amnesty veta om fallet och Patrick blev ”vår fånge”(aktionsfall). Ett intensivt arbete ledde till slut till frigivandet.