Amnestymöte!

Under mötet ikväll kommer vi att prata om kampanjen "Skriv för frihet" som vi kommer arbeta med i höst samt planera upplägget under den resterande terminen.

Vi ses kl.17.30 som vanligt i Amnestylokalen på Övre Slottsgatan 11B.
Vi bjuder självklart på fika!

Välkomna!