Amnesty Värmland/Dalsland

Amnestydistriktet i Värmland-Dalsland består för närvarande av sex grupper. De samordnas av en styrelse som träffas cirka fyra gånger per år. Distriktet har ett årsmöte på våren och ett distriktsmöte på hösten.

Bilden är tagen vid distriktets årsmöte i Arvika 2012

Läs mer »

Grupper i distriktet med egna hemsidor

Kontakt

Distriktsombud: Ragnar Yngvesson
ragnar.yngvesson@comhem.se
Adress: Tjäderstigen 2 A, 671 30 Arvika
Tel: 0570-711225/ 073-8005847

Kalendarium

Distriktets årsmöte 2017 »
22 augusti 2017 – 1 januari 2021

Årsmötet arrangerades av Arvikagruppen den 1/4 och hölls i Arvika Nyheters lokaler

Alla händelser »

Kontakt med grupperna

Amnesty International, distriktet Värmland/Dalsland

Gruppsekreterare (2016)

Grupp 31, Karlstad
Annica Alnebratt Råtorpsvägen 1 653 49 Karlstad 054-573930/073-7864770 annica@alnebratt.nu

Grupp 127, Säffle Ann-Britt Alfredsson Hyttegatan 59 661 42 Säffle 0533-41973 annbritt.alfredsson@telia.com

Grupp 162, Karlstad Lena Hedlund Strandvägen 11 A 652 58 Karlstad 054-5244554/070-5427073 lena.hedlund@gmail.com

Grupp 231 Sunne Rose-Marie Asker Edsbjörke 105 686 92 Sunne 0565-27315/070-5427073 rose-marie.asker@mail.amnesty.se

Grupp 260, Arvika Ragnar Yngvesson (se ovan)

Grupp U4 (Älvkullegymnasiet) Mwansa Benaya 072-26873730 mwansa.benaya@gmail.com