8 mars -14

Vi stod som vanligt på Palmviken med vårt "bord" och samlade namnunderskrifter. Denna gång skulle de lämnas till världesn ledare vid en befolkningskomnferen i april med krav på att alla länder skall respektera människolrs sexuella och reproduktiva rättigheter, få tillgång till hälsoservice och rådgivning samt få rätt till sexualundervisning. Ragnar deltog sedan i kvinnonätverket MIRIAM's program på Stadsbiblioteket med en kort information om kampanjen. Där hade vi sockså våra affischer uppställda.Vi kompletterade sedan insamlingen av underskrifter vid oratioriekörens repetition på församlingshemmetsön dagen därpå Sammanlagt fick vi in 70 underskrifter.

Ragnar informerar om kampanjen på Stadsbiblioteket i Arvika