Grupp 260 i Arvika

Vi brukar träffas ungefär en gång per månad hemma hos någon av oss. Då går vi igenom vad vi behandlade på förra träffen och diskuterar evenutella uppföljningar Vi bestämmer också hur vi skall arbeta vidare till nästa gång, antingen med vårt fångfall eller med någon kampanj eller annan akrivitet. Vår ekonomi baseras på c:a 15 bidragsgivare, som skänker mellan 100-200 kr per år.

Vi brukar också få en årlig kollekt från Arvika kyrkliga samfällighet på långfredagen. Den ger för det mesta mellan 1,000 - 2,000 kr. Vi brukar gå ut med bössorna ett par gånger om året. Vi har också bössor på Citykonditoriet och OK.

Bakre raden: Ragnar, Klaus, Anders

Främre raden: Ulf , Viveka, Tanja